ลงทะเบียน SUT G.dot สำหรับนักศึกษา (กรณีพิเศษ)
ลงทะเบียน SUT G.sut สำหรับนักศึกษา (กรณีพิเศษ)

>> เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับ แนะนำให้ลงทะเบียนผ่าน VPN https://www.facebook.com/ccs.sut/photos/a.554176437947762/3125359524162761/?type=3&theater

1) บริการนี้เป็น "บริการพิเศษ" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการลงทะเบียน SUT G.dot จากภายนอกมหาวิทยาลัย (ใช้งานผ่านระบบ 3G/4G หรือเครือข่ายอื่นๆ)
2) สามารถใช้งานได้หลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 4 ชั่วโมงทำการ (เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น. หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย)
2.1) ลงทะเบียนวันศุกร์หลังเวลา 12.00 น. หรือวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะได้รับบริการหลังเวลา 12.00 น. ของวันทำการวันถัดไป
3) ระบบจะส่ง Account Information ไปให้ทางอีเมลที่ท่านกรอกในหัวข้อ Email address ในแบบฟอร์มนี้
4) สงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ เท่านั้น
5) สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เท่านั้น

*** โปรดกรอก Email address ที่สามารถติดต่อได้ (แนะนำ Gmail.com, Hotmail.com, Outlook.com) เพื่อรับ Account Information ***
Email address *
First Name & Last Name (In English) *
Name & Last Name คือ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องตรงกับข้อมูลในระบบ reg.sut.ac.th) ตัวอย่าง Mana Rakrean
Your ID *
Your ID คือ รหัสประจำตัวนักศึกษาเท่านั้น (ตัวอย่าง B6200001 หรือ M6200001 หรือ D6200001 และต้องตรงกับข้อมูลในระบบ reg.sut.ac.th)
Your Citizen ID *
Your Citizen ID คือ รหัสประชาชน 13 หลัก (ต้องตรงกับข้อมูลในระบบ reg.sut.ac.th)
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อใช้ติดต่อในกรณีจำเป็น (ตัวอย่าง 0991234567)
เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการของกูเกิล *
การลงทะเบียนแสดงว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของกูเกิล https://gsuite.google.com/terms/education_terms.html
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Suranaree University of Technology.