Nauka dla Przyrody - baza danych
JAK DZIAŁAMY?
"Nauka dla Przyrody" działa w oparciu o grupy robocze, zajmujące się konkretnymi zakresami tematów i problemów. Obecnie mamy pięć grup tematycznych, działające w zakresach, które uznaliśmy aktualnie za priorytetowe dla ochrony przyrody w Polsce: (1) grupa 'funkcjonalna' zajmuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem systemem ochrony przyrody i środowiska, a także śledzi tematykę istniejącego i nowopowstającego prawa, rozporządzeń etc. o kluczowym znaczeniu dla OP i OŚ, wymieniając informacje z pozostałymi grupami; (2) grupa 'leśna' zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną środowisk leśnych; (3) grupa 'łowiecka' zajmuje się tematyką związaną z łowiectwem i ochroną dużych ssaków, (4) grupa 'wodna' zajmuje się tematyką ochrony wód i obszarów podmokłych; (5) grupa edukacyjna zajmuje się działaniami związanymi z edukacją przyrodniczą (organizowanie i prowadzenie wykładów, warsztatów, itp. na tematy istotne z punktu widzenia ochrony przyrody i środowiska). Oprócz tego, grupa 'multimedialna' zajmuje się prowadzeniem strony i kanałów w mediach społecznościowych, a grupa 'koordynacyjna' to kilka osób koordynujących działalność pozostałych grup.

JAK DOŁĄCZYĆ?
Działać w NdP można na trzy sposoby:
1. W grupie roboczej
2. Organizacyjnie (w grupie 'koordynacyjnej' lub jako koordynator(ka) lokalny/a w danej jednostce)
3. Jako 'ekspert(ka) zewnętrzny/a' - tj. osoba, do której w razie potrzeby zwracamy się z prośbą o opinię w konkretnej sprawie, recenzję tekstu lub innego materiału na stronę, lub tym podobne.

Po wypełnieniu ankiety, Państwa dane trafią do naszej bazy 'ekspertów zewnętrznych' (zob. pkt 3 powyżej). Dodatkowo, jeśli w ankiecie zadeklarują Państwo gotowość włączenia się w prace którejś z grup roboczych, stworzenia nowej grupy roboczej zajmującej się inną tematyką, lub działalności organizacyjnej - skontaktujemy się z Państwem jeżeli będziemy potrzebować takiego wsparcia z Państwa strony.

Ankieta nie jest długa (wypełnienie wersji podstawowej zajmuje około kilku minut), więc bardzo bardzo prosimy o pohamowanie wspólnych nam (prawie) wszystkim tendencji do pobieżnego czytania na tzw. chybcika, i uważne przeczytanie pytań oraz udzielenie dobrze przemyślanych odpowiedzi :)

DANE OSOBOWE
Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie udostępnionych danych osobowych do celów związanych z organizacją pracy “Nauki dla przyrody”. W każdej chwili możecie Państwo zdecydować o ich wycofaniu z bazy.


Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service