Wdrażanie programu PROW 2014-2020.
Jesteśmy na półmetku wdrażania programu PROW 2014-2020 i przystępujemy do aktualizacji naszego budżetu. Mając na uwadze dotychczasowe zainteresowanie poszczególnymi konkursami, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Czy należy zwiększyć do 100.000,00 zł kwotę premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej? (W chwili obecnej premia wynosi 60.000,00 zł.) *
2. Czy niewykorzystaną kwotę środków z przedsięwzięcia 1.3.1 Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz kultywowanie lokalnych tradycji tj. 91.634,00 zł należy przeznaczyć na przedsięwzięcie (proszę wstawić „X” przy wybranej odpowiedzi) *
Required
3. Czy niewykorzystaną kwotę środków z przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna (środki dedykowane Jednostkom Samorządu Terytorialnego) tj. 240.108,29 zł należy przeznaczyć na przedsięwzięcie (proszę wstawić „X” przy wybranej odpowiedzi) *
Required
Czy w ramach planowanych w roku 2019 naborów wniosków dla przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw, środki należy kierować na przedsięwzięcia dotyczące (można wybrać tylko jedną odpowiedź). Kwota dofinansowania wynosi max. 300 00,00 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych: *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google.