Đăng ký ứng tuyển vị trí Kỹ Thuật Viên Sản Xuất - Công ty TNHH Intel Products Vietnam
***Chúng tôi chỉ có thể liên hệ với ứng viên đạt yêu cầu, và qua email, nên vui lòng cung cấp địa chỉ email mà bạn thường xuyên sử dụng.

***Mẫu thoả thuận đồng ý

Quyền riêng tư của bạn quan trọng với Intel và chúng tôi tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi thu thập và duy trì thông tin cá nhân của bạn cho các hoạt động liên quan đến tuyển dụng và thông tin của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân trong các giai đoạn và các mục đích được nêu trong "Thông báo bảo mật của Intel: https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html". Thời gian lưu giữ có thể thay đổi đáng kể dựa trên loại thông tin và cách sử dụng thông tin. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba.

Khi nộp thông tin cá nhân và tiếp tục điền mẫu ứng tuyển này có nghĩa là bạn đồng ý và cho phép chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn để thông báo kết quả ứng tuyển đến bạn. Bạn có thể từ chối bằng cách thông báo cho vietnamjobs@intel.com hoặc chọn “hủy đăng ký” ở cuối những trang thông tin quảng bá sắp tới của chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn có quyền sửa, cập nhật, yêu cầu quyền truy cập hoặc xóa thông tin cá nhân như được mô tả trong "Thông báo bảo mật của Intel: https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html". Ngoài ra, nếu bạn muốn cập nhật hoặc thay đổi sơ yếu lý lịch của mình, hãy sử dụng công cụ “Ứng tuyển trực tuyến Intel: https://intel.wd1.myworkdayjobs.com/External” để gửi lại một bản lý lịch mới.
Thông tin cá nhân
Vui lòng điền đầy đủ và chính xác những thông tin sau đây. Intel sẽ liên lạc với bạn, dựa trên thông tin mà bạn cung cấp.
Họ tên *
Vui lòng điền đầy đủ họ tên có dấu. Ví dụ: Nguyễn Văn A
Your answer
Giới tính *
Địa chỉ Email *
Vui lòng điền chính xác địa chỉ email các bạn thường xuyên sử dụng nhất. Nếu bạn đã từng ứng tuyển vào Intel trước 10/2018, và muốn ứng tuyển lại, hãy dùng địa chỉ email không trùng để hợp lệ khi điền form.
Your answer
Số điện thoại liên lạc *
Bạn vui lòng điền theo định dạng mới 10 số
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy