แบบประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เว็บไซต์ สง.ก.ตร.
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
แบบประเมินนี้ต้องการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
โปรดคลิกเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ความพึงพอใจด้านคุณภาพและเนื้อหา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ปริมาณเนื้อหามีพอเพียงต่อความต้องการ
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยกรณ์
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
ความพึงพอใจด้านการออกแบบเว็ปไซต์
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
การจัดรูปแบบเว็ปไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง
ความพึงพอใจด้านประโยชน์และการนำไปใช้
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
ข้อมูลในเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
เป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆได้
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms