แบบประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เว็บไซต์ สง.ก.ตร.
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
แบบประเมินนี้ต้องการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
โปรดคลิกเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ความพึงพอใจด้านคุณภาพและเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ปริมาณเนื้อหามีพอเพียงต่อความต้องการ
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยกรณ์
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
ความพึงพอใจด้านการออกแบบเว็ปไซต์ *
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
การจัดรูปแบบเว็ปไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง
ความพึงพอใจด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
ข้อมูลในเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
เป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆได้
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms