แบบลงทะเบียนสัมมนา Internet of Things (IoT) ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart factory
ปิดรับลงทะเบียนชั่วคราว ทางผู้จัดงานจะทำการคัดเลือกและยืนยันกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล์
This form was created using Google Forms. Create your own