Formularz rejestracyjny na PLFA clinics 5-6 grudnia

Prosimy o rzetelne wypełnienie poniższego formularza. Zgodnie z informacją na klinikę zostanie zaproszonych maks. 25 zawodników na każdą pozycję i maks. 10 trenerów. Odpowiedzi na formularz będą sprawdzane raz dziennie i osoby zarejestrowane otrzymają informację o zakwalifikowaniu, dane lokalizacyjne kliniki oraz dane do przelewu. Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania kliniki dla danej pozycji w razie małej ilości zgłoszeń. Brak wpłaty w podanym terminie wyklucza osobę z udziału w klinice. Wszelkie informacje nt. kliniki udzielane są pod adresem m.lojewski@plfa.pl
Osoby niepełnoletnie ew. biorące udział w klinice będą zobowiązane do przedstawienia zgody rodziców / opiekunów na udział w szkoleniu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question