แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มออนไลน์
คำชี้แจง
***กรุณาติดต่องานล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันทำการ***
ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 203 ชั้น 1 อาคารเรียน
ชื่อ - นามสกุล ผู้ขอใช้บริการ
ชื่อ-นามสกุล (กรณีเป็นนักศึกษา)
Your answer
ชั้นปี (กรณีเป็นนักศึกษา)
ยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้...
Your answer
สถานที่ที่นำไปใช้
Your answer
ครุภัณฑ์ที่ขอยืม ดังนี้
วันที่ยืมครุภัณฑ์
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ช่วงเวลาที่ยืมครุภัณฑ์
ถึงวันที่คืนครุภัณฑ์
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms