แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อวารสารที่ต้องการใช้บริการ
เพื่อเสนอและเพื่อพิจารณาทำการบอกรับไว้บริการในสำนักวิทยบริการฯ
Email address *
ชื่อ-สกุล *
สาขาวิชา *
คณะวิชา *
สถานภาพ *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-mail *
รายชื่อวารสารที่ต้องการเสนอเพื่อพิจารณาในการบอกรับ (สามารถเลือกได้ 3 ลำดับ) พร้อมระบุรายละเอียดของวารสาร เช่น ชื่อ ที่อยู่/สถานที่จัดพิมพ์, เลข ISSN, ราคา(ถ้าทราบ) *
ลำดับที่ 1 *
ลำดับที่ 2 *
ลำดับที่ 3 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms