GIAO TIẾP TIẾNG ANH HẰNG NGÀY

@ Sau khoá học, Bạn sẽ:

- Phản xạ tốt hơn khi giao tiếp Tiếng Anh.
- Nói Tiếng Anh chuẩn theo giọng Mỹ.
- Nâng cao khả năng nghe Tiếng Anh vượt bậc.
- Củng cố vốn ngữ pháp và từ vựng sát thực với môi trường giao tiếp hằng ngày.
- Biết cách tự học Tiếng Anh qua sách báo, phim ảnh, internet...

@ Giảng viên:
+ Cấp độ 1: người Việt
+ Cấp độ 2: 100% giảng viên giọng chuẩn (cấp độ 2 và 3)
@ Thời lượng: 1.5 tháng / 1 khóa

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question