แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
www.uru.ac.th รูปแบบใหม่
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา *
ประเภท *
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
มากที่สุด= 5 มาก= 4 ปานกลาง= 3 พอใจ= 2 น้อย= 1
เนื้อหาเว็บไซต์ *
5
4
3
2
1
1. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
2. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
3. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
4. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ:
มากที่สุด= 5 มาก= 4 ปานกลาง= 3 พอใจ= 2 น้อย= 1
ออกแบบเว็บไซต์ *
5
4
3
2
1
1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3. เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย
4. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse