Анкетна карта 4.1.5 - 4.1.7
за оценяване постиженията в
ОБЛАСТ 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
КРИТЕРИИ:4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
ПОДКРИТЕРИИ 4.1 ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ПРЕКИТЕ УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

С цел подобряване работата в ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" Монтана ще сме Ви благодарни да споделите Вашето мнение за посочените по долу показатели, като отговорите на следните въпроси:

ЧАСТ 1: ПОКАЗАТЕЛ - 5 Удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси - проучвания чрез анкети, интервюта и др.
1. Като родител на ученик от ПГСАГ"Проф. арх. Стефан Стефанов"
ЧАСТ 2: ПОКАЗАТЕЛ - 6 Участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности
2. Информиран и мотивиран ли сте като родител на ученик от ПГСАГ „Проф. арх. Ст. Стефанов” от училищното ръководство за участие в планираните извънкласни дейности ? (участие в проекти, кръжоци, клубове, спортни секции)
3. Изразявате ли готовност да участвате в планираните извънкласни дейности?
4. Информация за планираните извънкласни дейности получавате чрез:
5. Училищното настоятелство подпомага ли организацията и провеждането на планираните от професионалната гимназия извънкласни дейности?
6. Подпомагате ли организацията и провеждането на планираните извънкласни дейности съвместно с учениците и училищното настоятелство?
ЧАСТ 3: ПОКАЗАТЕЛ - 7 Осигурен достъп на родителите до учебната документация по изучаваните
7. Като родител на ученик от ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", осигерен ли ви е достъп до учебната документация по изучаваната специалност?
8. В ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" има ли изграден информационен кът с учебните планове по професии/специалности и посочени ли са сайтовете, от които родителите могат да се запознаят със съответните ДОИ, национална изпитна програма и учебни програми?
9. На първата родителска среща в ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" заознати ли сте с училищния учебен план?
10. На сайта на професионалната гимназия публикувана ли е информация за учебната документация по специалността?
11. Предложения на анкетираните:
Your answer
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СЕ ОТЗОВАХТЕ НА НАШАТА ИНИЦИАТИВА!
Забележка: Анкетната карта е публикувана на сайта на ПГСАГ - Монтана и се попълва от РОДИТЕЛИТЕ онлайн
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms