Formularz zgłoszenia na kurs Fastryga 2017

W celu zarejestrowania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje na temat kursu znajdują się na stronie: http://fas.org.pl/aktualnosci
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Reprezentowana instytucja/organizacja

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Uwagi organizacyjne

  - opłata wstępna wynosi 200 zł (opłata zostanie zaliczona na poczet 1 zjazdu) - przelewu należy dokonać po zakwalifikowaniu uczestnika, na konto: WBK 83 1090 1652 0000 0001 1223 6189 Tytuł przelewu: „KURS FASTRYGA 2017” Adres do przelewu: Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzen Rozwojowych M. Klecka ul. Hołdunowska 70A, 43-143 Lędziny. - liczba miejsc jest ograniczona; - wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na kurs. Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo drogą e-mail lub telefonicznie; - po otrzymaniu informacji o przyjęciu na kurs należy w ciągu 3 dni dokonać przelewu na podane wyżej konto. W przypadku nieuiszczenia opłaty wolne miejsce zostanie zaproponowane osobie z listy rezerwowej, - organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegu

  Warunki uczestnictwa i rezygnacji

  Warunki uczestnictwa: Wypełnienie formularza zgłoszenia w formie elektronicznej i wniesienie opłaty jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu i podstawą do wystawienia faktury VAT za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Warunki rezygnacji: W przypadku nieuiszczenia opłaty wstępnej w terminie 3 dni od zakwalifikowania na szkolenie rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje automatycznie.
  This is a required question
  This is a required question