Enquête verkiezingsprogramma 2022-2026
Met de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in aantocht zijn wij, het CDA Veere, bezig met input verzamelen voor ons verkiezingsprogramma. Hierbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Wij zijn benieuwd naar welke punten u belangrijk vindt voor onze gemeente, en in het bijzonder uw woonkern. Door middel van onder andere deze enquête hopen wij voldoende input te genereren voor het verkiezingsprogramma 2022-2026. De vragenlijst bestaat uit vier thema’s waar het CDA voor staat:

1. Zorg voor elkaar
2. Een sterke samenleving
3. Een eerlijke en duurzame economie
4. Een dienstbare en beschermende overheid

Goed om te weten: deze vragenlijst is anoniem. Denk goed na over de vragen en vul ze alstublieft zo veel mogelijk allemaal in. We zien uw antwoord graag voor 16 augustus 2021. Wij willen u alvast bedanken voor uw tijd en moeite om deze vragenlijst in te vullen.


CDA Veere
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Algemeen
Als eerst volgen er een aantal algemene vragen.
Bent u woonachtig in de gemeente Veere? *
In welke kern woont u? *
Wat is uw leeftijd? *
Wat is uw geslacht?
Clear selection
Bent u lid van het CDA?
Clear selection
1. Zorg voor elkaar
Het eerste thema is ‘zorg voor elkaar’. Met betrekking tot dit thema volgen er een aantal vragen.
Per stelling kunt u aangeven in hoeverre u het met de stelling eens bent.

1 = helemaal mee oneens
2 = oneens
3 = neutraal
4 = eens
5 = helemaal mee eens
Er moet in mijn kern meer aandacht worden besteed aan mantelzorg.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
Ik vind dat de gemeente onvoldoende aandacht besteedt aan veilige thuissituaties voor iedereen in mijn kern.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
Bij arme gezinnen moet de gemeente bijdragen in de kosten, zodat deze gezinnen ook mee kunnen doen in de digitale samenleving,
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
Jeugdhulp is belangrijk en relevant in de gemeente Veere.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
Het is belangrijk om het contact tussen buurtgenoten te stimuleren. Wijkcentra’s (MFA’s), bijvoorbeeld, zijn hierbij onmisbaar in mijn kern.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen de gemeente op orde zijn.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
De Gemeente Veere moet de vestiging van een hospice in de gemeente stimuleren.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
Ouderen in de gemeente moeten meer voorlichting krijgen over de mogelijkheden en gevaren van de digitale samenleving.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
2. Een sterke samenleving
Het tweede thema is 'een sterke samenleving'.
Is er in uw dorp behoefte aan starterswoningen?
Helemaal geen behoefte
Enorme behoefte
Clear selection
Is er in uw dorp behoefte aan leeftijdsbetstendige seniorenwoningen- en appartementen?
Clear selection
Bij nieuwbouwwoningen moeten inwoners uit de gemeente Veere en mensen die een sociale en/of economische binding met een kern uit de gemeente Veere hebben, zo veel mogelijk voorrang krijgen bij de koop.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
In hoeverre moeten de inwoners van de kern bij veranderingen in de directe woonomgeving, zoals renovatie van straten, uitbreiding etc. betrokken en geïnformeerd worden over de planning en de voortgang van de uitvoering? Inwoners moeten
Clear selection
De gemeente is er voor haar inwoners. Ik vind dat inwoners beter gehoord en betrokken worden bij oplossingen van problemen in hun woonomgeving en beleidsnota's.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
De communicatie van de Gemeente Veere naar inwoners toe is
Heel slecht
Uitstekend
Clear selection
3. Een eerlijke en duurzame economie
Het derde thema is 'een eerlijke en duurzame economie'.
De samenwerking tussen Gemeente Veere en de lokale ondernemers is prima.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
In de landbouwsector moet meer aandacht komen voor alternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking, natuurontwikkeling en biologische teelt.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
Het is belangrijk dat de verduurzamingsopgave voor iedereen betaalbaar blijft, ook als dit betekent dat klimaatdoelstellingen niet (tijdig) behaald worden.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
Het is mij duidelijk waar ik bij de gemeente Veere terecht kan voor vragen en ondersteuning met betrekking tot verduurzaming, bijvoorbeeld voor mijn eigen huishouden en/of de vereniging waar ik deel van uit maak.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
De gemeente Veere moet beter uitvoering geven aan het landelijke beleid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer werk te bieden.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
De gemeente Veere moet ruimere regelingen treffen voor investeringen in verduurzaming van eigen huis, zoals energiebesparing en energieopwekking.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
Inwoners van gemeente Veere moeten meer gehoord en betrokken worden bij het opstellen van beleid voor de toekomstige energietransitie, bijvoorbeeld m.b.t. de verdeling en plaatsing van zon- en windenergie.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
4. Een dienstbare en beschermende overheid
Het derde en tevens laatste thema is 'een dienstbare en beschermde overheid'.
De handhaving en controle door boa's en politie is in mijn dorp
Heel slecht
Uitstekend
Clear selection
De gemeente moet alerter zijn op in het verleden toegekende bouwvergunningen en of ze nog relevant zijn voor deze tijd.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
Clear selection
Met het betaald parkeren beleid om de dagtoerist mee te laten betalen, kan ik
Helemaal niet mee instemmen
Helemaal mee instemmen
Clear selection
Welke aanpassingen zou u willen zien m.b.t. het parkeerbeleid?
Afsluiting
Aan welke punten dient het CDA de komende tijd extra aandacht te besteden?
Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt voor het CDA om aandacht aan te besteden? U kunt meerdere onderwerpen aanvinken en daarnaast onderaan zelf nog opties toevoegen die er niet bij staan.
Heeft u nog andere opmerkingen?
Hoe bent u bij deze vragenlijst terecht gekomen?
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy