VII. cyklus Dialogu mládeže: Vytváření příležitostí pro mládež
Vyjádřete svůj názor a zapojte se tak do konzultací VII. cyklu Dialogu mládeže, 2019–2020. Vaše názory pomohou zlepšit politiku mládeže na domácí i evropské úrovni. Pod zastřešující téma „Vytváření příležitostí pro mládež“ jsou zahrnuta témata: Kvalitní zaměstnání pro všechny, Kvalitní práce s mládeží, Příležitosti pro mládež z venkovských oblastí. Tento průzkum zajišťuje Národní pracovní skupina pro Strukturovaný dialog s mládeží.
Část 1: Identifikační otázky
Q1 Jste... *
Q2 Váš rok narození je… *
Your answer
Q3 Považujete se za… *
Ano.
Ne.
Nechci uvádět.
Nevím.
příslušníka etnické menšiny.
příslušníka náboženské menšiny.
lesbu, gaye, bisexuála nebo osobu s jinou neheterosexuální orientací.
osobu se zdravotním postižením.
žijící/ho na venkově.
Q4 Jaká země je zemí vašeho současného bydliště? *
Q5 Ve které zemi jste se narodil/a?
Q6 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Q7 Jste… *
Q8 Studujete… *
Část 2: Kvalitní zaměstnání pro všechny – Youth Goal #7
V jaké míře souhlasíte s následujícími výroky? *
Rozhodně nesouhlasím
Spíše nesouhlasím
Souhlasím i nesouhlasím
Spíše souhlasím
Rozhodně souhlasím
Nemohu posoudit / nevím
Q9 Mladí lidé mají přístup ke kvalitním pracovním pozicím, které jim garantují spravedlivé pracovní podmínky.
Q10 Mladí pracující mají dobře zajištěné sociální zabezpečení a zdravotní péči.
Q11 Mladým lidem se dostává férového jednání a rovných možností na pracovním trhu.
Q12 Všichni mladí lidé mají stejné možnosti pro rozvoj dovedností a zkušeností, které potřebují pro pracovní trh.
Q13 Vzdělávání probíhající mimo vzdělávací systém, jako je dobrovolnictví, praxe nebo neformální vzdělávání, je zaměstnanci uznáváno a oceňováno.
Q14 Mladí lidé mají přístup ke kvalitním informacím a adekvátní podpoře ke své přípravě na budoucí práci.
Část 3: Kvalitní práce s mládeží – Youth Goal #8 Kvalitní vzdělávání
Pracovníci s mládeží podporují osobní a sociální rozvoj mladých lidí prostřednictvím individuálních vztahů a skupinových aktivit, které jsou často zaměřeny na vzdělávání. Mohou to být placení pracovníci anebo dobrovolníci. Pracují v různých odvětvích jako sportovní kluby nebo organizace pro mládež, umělecké programy, mimoškolní aktivity, domovy mládeže.
Q15 Byli jste někdy v pravidelném kontaktu s osobou, kterou byste označili za pracovníka s mládeží? *
Na škále od 1–5 posuďte, na co by se pracovníci s mládeží měli nejvíce zaměřovat. (1 = málo, 5 = hodně, zakroužkujte) *
1
2
3
4
5
Nemohu posoudit / Nevím
Q16 Poskytování a podpora možností vzdělávání pro mladé lidi.
Q17 Navrhování a vytváření aktivit a projektů s mladými lidmi.
Q18 Budování pozitivních, neodsuzujících a podporujících vztahů s mladými lidmi.
Q19 Podpora mladých lidí k hledání své role v komunitě a ve společnosti.
Q20 Podpora spolupráce a porozumění mezi lidmi z různých kulturních kontextů a prostředí.
Q21 Podpora mladých lidí ve vyjadřování jejich potřeb a názorů a umožňování mluvit jménem mladých lidí.
Q22 Poskytování možností mladým lidem dělat pozitivní změny v jejich komunitě.
Část 4: Příležitosti pro mládež z venkovských oblastí – Youth Goal #6 Rozvoj potenciálu mládeže z venkovských oblastí
Jak důležité by pro vás byly následující věci při zvažování, zda byste chtěli žít na venkově? *
Velmi nedůležité
Spíše nedůležité
Ani důležité, ani nedůležité
Spíše důležité
Velmi důležité
Nemohu posoudit / Nevím
Q23 Mít přístup ke kvalitním veřejným službám.
Q24 Mít přístup ke kvalitnímu vzdělání.
Q25 Dostupnost kvalitního zaměstnání a možností práce.
Q26 Příležitosti k participaci na rozhodování.
Q27 Dobrá infrastruktura a dobré spojení veřejné dopravy.
Q28 Dobré vysokorychlostní širokopásmové internetové připojení.
Q29 Dopad znečištění a klimatických změn.
Q30 Zachování venkovských tradic, kultury a zvyků.
V jaké míře souhlasíte s následujícími výroky? *
Rozhodně nesouhlasím
Spíše nesouhlasím
Souhlasím i nesouhlasím
Spíše souhlasím
Rozhodně souhlasím
Nemohu posoudit / Nevím
Q31 V mé zemi mají mladí lidé z venkova přístup ke kvalitním veřejným službám.
Q32 V mé zemi mají mladí lidé z venkova přístup ke kvalitnímu vzdělání.
Q33 V mé zemi mají mladí lidé z venkova příležitosti získat kvalitní zaměstnání.
Q34 V mé zemi mají mladí lidé z venkova dostupné bydlení.
Q35 V mé zemi mají venkovské oblasti dobrou infrastrukturu a dobré spojení veřejné dopravy do městských oblastí.
Q36 V mé zemi mají venkovské oblasti dobré vysokorychlostní širokopásmové internetové připojení.
Q37 V mé zemi máme pozitivní představy o venkovských oblastech.
Q38 V mé zemi jsou ceněny venkovské tradice.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Česká rada dětí a mládeže. Report Abuse - Terms of Service