OldTown Larp 2019 - Formularz postaci / Character form
PL////

Formularz, który oddajemy Wam do użytku, jest przede wszystkim narzędziem, które ma Wam ułatwić wzięcie udziału w larpie OldTown w możliwie najprzyjemniejszy i najpełniejszy sposób, nam zaś umożliwić przygotowanie wysokiej jakości rozgrywki. Zdajemy sobie sprawę, że wypełnianie formularzy bywa dla niektórych trudne, ale zaręczamy, że warto to zrobić.

Na początek 8 zasad:

1. Wypełnienie formularza jest obligatoryjne dla wszystkich osób które chcą uczestniczyć larpie, korzystając z przygotowanej przez nas mechaniki, profesji, umiejętności i bonusów oraz przede wszystkim możliwości kontynuacji postaci z lat poprzednich .

2. Na wysłanie formularza macie czas do TYGODNIA PO ZAMKNIĘCIU SPRZEDAŻY WASZEJ PULI AKREDYTACJI (tej puli, w której zakupiliście akredytację).

3. Wysłanie formularza będzie możliwe dopiero po wpisaniu kodu uzyskanego przy zakupie akredytacji.

4. W przeciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia, odpowiedni organizator skontaktuje się z wami w celu potwierdzenia i akceptacji formularza postaci. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia tego okresu zwłaszcza w okolicy końca zgłoszeń.

5. Niedopełnienie obowiązku wypełnienia formularza postaci, będzie skutkowało otrzymaniem negatywnych osadzeniem postaci na start gry w mało korzystnym dla niej położeniu, np. będzie poszukiwana przez służby porządkowe, otruta, napromieniowana itp określonych przez organizatorów.

6. Osoby, które tego nie zrobiły, dostaną od nas maila z przypomnieniem i kolejne 30 dni na nadesłanie, ALE do waszej postaci zostaje dodany KARNIAK! Jeżeli nie wyślecie formularza w ciągu tych 30 dni, dostajecie od nas LOSOWO wygenerowaną postać

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o wysłanie maili na adres larp@oldtownfestival.net

8. Wysłanie formularza nie oznacza naszej akceptacji dla wszystkich pomysłów!

Do czego służą pola Formularza:
Część pierwsza - dane personalne
To dane niezbędne do przypisania postaci do konkretnego uczestnika.
Część druga - kontynuacja postaci
Dotyczy tylko osób, które kontynuują postać z lat poprzednich. Pozwoli nam wprowadzić do systemu IGOR posiadane przez Twoją postać umiejętności, przedmioty, profesje, dzięki czemu będzie mogła z nich korzystać.
Część trzecia - opis postaci
Pozwoli nam dopasować Twoją postać i jej poczynania do uniwersum OldTown, umożliwiając fajniejsze i pełniejsze korzystanie z larpa.

Dziękujemy Wam bardzo za współpracę i zapewniamy, że każdy formularz jest przez nas czytany.


ENG/////
The character form we present to you is, most importantly, a tool to make it easier for you to participate in OldTown larp in an as fulfilling and satisfying way as possible. It will also make it possible for us to design a high quality game. We understand that filling out forms can be difficult for some, but we assure you it’s worth it.


To begin with, here are 8 rules:

1. Filling out the form is obligatory for everyone who wants to participate in the larp, using the larp mechanics, professions, skills and bonuses as prepared by us, and most importantly, to continue a character from previous years.

2. You have to fill out the form within A WEEK AFTER SALES OF YOUR BATCH OF ACCREDITATIONS ENDS (the batch in which you bought your accreditation).

3. Sending the completed form will be possibly only with the code you received with the confirmation of the accreditation purchase.

4. A designated organizer will contact you within 14 days of receiving the form to confirm and accept your character form. We reserve the right to extend that time, especially near the deadline of sending the forms.

5. Failing to send the form will result in receiving a significant handicaps at the start of the game that will put your character in an unfavourable position in the beginning, such as being pursued by law enforcement, poisoned, suffering
from radiation etc. The handicap will be designated to the character by the organisers.

6. Those who don't will receive an e-mail reminder from us and another 30 days to send the form. HOWEVER, if you miss the first deadline, your character will receive a PENALTY. If you miss the second deadline too, you will be assigned a randomly generated character.

7. All questions related concerning the character form should be sent to larp@oldtownfestival.net

8. Sending the form does not mean organisers’ acceptance of all concepts included in it!


The purpose of the Form:
Part one - personal information
Information required to assign the character to the specific participant.
Part two - continuation of the character
Applies only to those who continue their character from the previous years. It allows us to input your character’s skills, items and professions to the IGOR system, making it possible for your character to use them.
Part three - character’s description
Allows us to fit your character and their history into the OldTown universe, to make your participation in the larp more awesome and fulfilling.

Thank you for your cooperation. We assure you we read every form we receive.

Email address *
Imię / First name *
Your answer
Nazwisko/ Last name *
Your answer
Telefon kontaktowy / Phone number (please include the country code)
Your answer
Kod zamówienia otrzymany przy zakupie akredytacji. Tylko formularze posiadające poprawny kod zamówienia będą przez nas przeglądane. /// The order code you received when purchasing your accreditation. Only forms with a valid code will be taken under consideration. *
Your answer
Imię lub ksywka postaci / Name or nickname of your character *
Your answer
Frakcja / Faction *
Czy postać jest kontynuowana? /// Is your character being continued from the last year larp? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service