Experts Registry - Belgian Forum on Invasive Species

Via dit formulier kunt U zich aanmelden als expert in het Expert Register invasieve soorten. Meer info op http://ias.biodiversity.be/

Het Expert Register invasieve soorten is een tool van het Belgisch Forum Invasieve Soorten. Dit register laat toe een actueel overzicht te houden van de aanwezige expertise over invasieve soorten in België. Het zal ook als basis dienen om experten te selecteren voor diverse activiteiten met betrekking tot de implementatie van de nieuwe EU Verordening Invasieve Soorten in België.

Bijkomend wil dit register ook mensen met expertise over het beheer van specifieke invasieve soorten met elkaar in contact brengen. Op die manier kunnen terreinbeheerders, beheerders van natuurgebieden en domeinen, mensen van overheidsinstanties of private ondernemingen, sociale economie bedrijven en andere instanties die rond preventie, uitroeiing en/of beheer van invasieve soorten werken van elkaar leren. Op deze manier wil dit register ook bijdragen tot het dichten van de kloof tussen wetenschap, beleid en beheer.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 500 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 500 characters.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question