ใบสมัคร

สัมมนาและอบรมปฏิบัติการการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2558
------------------------------------

  **กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิ้กปุ่ม "ส่ง" ในส่วนท้ายของแบบฟอร์มนี้

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ

  1) รับสมัครผู้เข้าอบรมเพียง 120 คน เท่านั้น 2) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 600 บาทต่อ 1 ท่าน เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าอบรม ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร ภายใน 3 วันหลังจากส่งใบสมัคร 3) โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ชื่อ นายปรีชา พังสุบรรณ เลขที่บัญชี 932-0-46682-3 4) หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินทางแฟกซ์ หมายเลข แฟกซ์ 073-299637 หรือถ่ายภาพส่งมาทางอีเมล์ fatin.s@yru.ac.th (คุณฟาติน สะนิ) 5) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.yru.ac.th/academic58/ 6) ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.yru.ac.th/academic58/ สอบถามเพิมเติม : อาจารย์ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ เบอร์โทรศัพท์ 080-8714720 หรือคุณฟาติน สะนิ เบอร์โทรศัพท์ 087-2929139

  Captionless Image