Võru maakonna noortevaldkonna tunnustamine 2018
19.-25. november 2018 on üle-eestiline noorsootöö nädal. Käesoleval aastal toimub nädal juba 8. korda ning keskendub noorsootöö võimaluste teadvustamisele ja noorsootöötaja kutse väärtustamisele.

Nädala raames soovime Võru maakonnas esile tõsta noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid. Palun aidake meil üles leida kõik väärikad kandidaadid, et nende suurepärane eeskuju veelgi nähtavamaks muuta. Selleks palun täitke ära allpool olev ankeet.

Lähtuvalt SA Võrumaa Arenduskeskuse noortevaldkonna tunnustamise korrast, saab Võru maakonnas kandidaate esitada kuues erinevas kategoorias.
Korraga saab tutvuda Arenduskeskuse kodulehel https://vorumaa.ee/markame-tublisid-noortevaldkonna-tegijaid/.

Kandidaadi esitamiseks palun täitke allolevad lahtrid! Aasta parimate esitamise tähtaeg on 1. november 2018 kell 9.00.

Võru maakonna noortevaldkonna tunnustusüritus toimub 23. novembril algusega kell 16.00 Mõniste rahvamajas.

Parimad kandidaadid esitab Arenduskeskus maakondlike kandidaatidena üleriigilisele tunnustuskonkursile. Üleriiglise konkursi info on leitav ENTK kodulehelt https://entk.ee/noorsootoo-korraldamine/noorsootoo-kvaliteedi-arendamine/noorsootootaja-kutse/noortevaldkonna-tunnustamine/tunnustamine-2018/

Kategooriad
* Enim silma paistnud noorsootöötaja:
- on käesoleval aastal kõige enam silma paistnud noorsootöö valdkonna arendamisega oma piirkonnas ja/või kogu
maakonnas;
- on algatanud ja arendanud koostööd kohalikul ja/või riiklikul tasandil;
- teinud noorsootööd maakonnas pikaajaliselt;
- on olnud noorsootöötaja või tegelenud valdkonnas vabatahtlikuna.

* Aasta koostöö:
- on oluline noorsootöö arendamisel ja paistab silma innovaatilisusega;
- aitab ennetada sotsiaalse tõrjutuse riski või tagab noorte suurema osaluse otsustusprotsessides;
- on pikaajaline ja jätkusuutlik;
- võib olla algatatud nii noorte, noorsootöötajate, valdkonnas tegutsevate vabatahtlike, ametnike kui ka ettevõtete ja
organisatsioonide poolt ning on soodustanud koostööd erinevate valdkondade vahel.

* Aasta tegu:
- on silma paistnud noorsootöö valdkonnas kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil;
- on silma paistnud uuenduslike ideedega;
- aitab ennetada sotsiaalse tõrjutuse riski või tagab noorte suurema osaluse.

* Aasta noor (7-26.a, olenemata sellest, kas ta töötab või õpib):
- on jooksva aasta vältel eriliselt silma paistnud ning häid tulemusi saavutanud noorsootöös (noorsootöö seaduse
mõistes);
- tegu või algatus aitab ennetada sotsiaalse tõrjutuse riski või tagab noorte suurema osaluse otsustusprotsessides;
- on eeskujuks teistele;
- on pälvinud kogukonnas positiivset märkamist ning on oma saavutustega tuntud kohalikul tasandil;
- Aasta noore tunnustamisel antakse kriteeriumitele vastavate kandidaatide olemasolul välja tunnustus noorele igast
Võru maakonna piirkonnast.

* Aasta noorteühendus:
- on jooksva aasta vältel saavutanud silmapaistvaid tulemusi, olenemata selle tegevusvaldkonnast ja juriidilisest
staatusest;
- on koos tegutsenud vähemalt ühe aasta ja paistnud silma eelkõige noortele suunatud ettevõtmiste ja programmidega
kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;
- on panustanud Võru maakonna noorsootöö arengusse.

* Pikaajaline panus noorsootöösse:
- on pikaajaliselt panustanud ning aktiivselt arendanud noorsootöö valdkonda;
- on algatanud ja arendanud koostööd kohalikul ja/või riiklikul tasandil;
- on/on olnud noorte- ja/või huvijuht või tegelenud valdkonnas vabatahtlikuna;
- on tegutsenud noorsootöö alal vähemalt 10 aastat.

Kategooriad *
Kandidaadi andmed
Kandidaadi nimi/nimetus *
Your answer
Kandidaadi kontaktisik
Kui on kandidaadi nimest erinev.
Your answer
Kandidaadi piirkondlik paiknevus *
Kandidaadi organisatsioon ja isiku puhul amet *
Your answer
Kandidaadi telefoni number *
Your answer
Kandidaadi eposti aadress *
Your answer
Aasta teo toimumise aeg
Your answer
Kandidaadi iseloomustus
Kirjeldavates küsimustes teksti maksimaalne pikkus 3600 tähemärki (koos tühikutega).
Kogemuse kestvus noortevaldkonnas *
Your answer
Ülevaade kandidaadi panusest *
Palun andke ülevaade ja tooge näiteid kandidaadi panusest ja aktiivsest noorsootöö arendamisest käesoleval aasta; pikaajalise panuse puhul tooge näiteid kandidaadi panusest läbi tegevuse perioodi.
Your answer
Mille tõttu paistis kandidaat just käesoleval aastal kõige enam noortevaldkonnas silma? *
Mille erilisega paistab kandidaat silma? Kuidas tema tegevus just 2018 aasta kontekstis oluline on? Millise muutuse kandidaadi tegevused kaasa tõid)? Pikaajalise tegevuse kandidaadi puhul selgitada, miks ta just käesoleval aastal esitatakse.
Your answer
Kuidas on kandidaat eeskujuks teistele noortevaldkonna tegijatele? *
Milles seisneb kandidaadi eeskuju? Lisatäpsustuseks eelpool toodule, millega veel paistab kandidaat noortevaldkonnas silma?
Your answer
Kandidaadi oluline panus, silmapaistev ja innovaatiline tegevus 2018. aastal *
Mis on kandidaadi puhul 2018. aastal oluline tegevus või tema panus, et ta kandidaadiks esitatakse? Kuidas on tegevus olnud silmapaistev ja innovaatiline?
Your answer
Nimetage 3-4 tähtsaimat põhjendust, miks kandidaati esitatakse antud kategooriasse ja just käesoleval aastal *
Palun nimetage kokkuvõtteks maksimaalselt 4 tähtsaimat põhjendust.
Your answer
Lisainfo kandidaadi kohta
Millist illustreerivat lisainfot soovite kandidaadi kohta meile edastada?
Lisage lingid interneti materjalide, failidel, piltide, videode jm juurde, mis illustreerivad kandidaati. Maksimaalselt 5 lisa.
Your answer
Esitaja andmed
Esitaja nimi *
Võib olla rohkem kui üks.
Your answer
Esitaja organisatsioon ja amet *
Your answer
Esitaja eposti aadress *
Your answer
Esitaja telefoni number *
Your answer
Täname avalduse eest!
Suured tänud tegijat märkamast ja esile tõstmast.
NB! Taotlustes esitatud isikuandmeid kasutatakse komisjoni hindamisprotsessi läbiviimiseks ja personaalseks suhtlemiseks kandidaatidega. Infot nominentidest ja taotluses väljatoodud tegevuste kirjeldustest võidakse avalikustada meedias eesmärgiga tõsta esile kõiki esitatud kandidaate. Taotluse esitaja on kindel kandidaadi nõusolekus tema andmete avalikustamiseks eelpoolnimetatud viisil ja ulatuses. Andmeid kasutatakse vajadusel personaalseks kontaktivõtmiseks kuni 2018. aasta üle-eestilise tunnustusürituse toimumiseni.
Võru maakonna noortevaldkonna tunnustamist viib läbi SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna noorsootöö nõukojaga.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service