ความพึงพอใจต่องานบริการของเทศบาลเมืองชัยนาท
คุณมีความพึงพอใจต่องานบริการของเทศบาลในระดับใด
ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจมาก
งานทะเบียนราษฎร
งานบัตรประจำตัวประชาชน
กองคลัง งานตรวจสอบข้อมูล/ชำระภาษี
กองสาธารณสุข ขอ/ต่อใบอนุญาต
กองช่าง ขออนุญาตรื้อถอน/ก่อสร้าง
กองคลัง จดทะเบียนพาณิชย์
งานบริการข่าวสาร/เสียงตามสาย/ประชาสัมพันธ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองสวัสดิการฯงานขึ้นทะเบียน/รับเบี้ยผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์
กองช่าง งานไฟฟ้าสาธารณะ
งานกิจการด้านการศึกษา/เด็กเยาวชน/ศาสนาวัฒนธรรม
สำนักปลัดฯ งานบริการ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy