Gusto Naming Makabalita Sa Iyo (Tagalog)
Disability Rights California, ang sistema ng Proteksyon at Pagtataguyod ng California, ay isang hindi kumikitang ahensya na nagtataguyod, nagtuturo, nag-iimbestiga, at naglilitis para isulong at protektahan ang mga karapatan ng mga taga-California na may mga kapansanan. Nakikini-kinita namin ang isang walang-hadlang, napapabilang, naiibang mundo na pinapahalagan ang bawat indibidwal at bawat boses. Sa mundong ito, ang lahat ng taong may kapansanan ay tinatamasa ang kapangyarihan ng mga patas na karapatan at pagkakataon, dignidad, pagpili, kasarinlan at kalayaan sa pang-aabuso, kapabayaan at diskriminasyon.

Gugustuhin namin ang iyong impormasyong ipapasok habang nirerepaso at binabago namin ang mga prayoridad ng aming gawain sa susunod na limang taon. Mangyaring ipaalam sa amin kung sumasang-ayon ka na mahalaga ang trabaho na aming inilista sa aming kasalukuyang plan at kung may iba pangkaugnay na mga isyu sa kapansanan na gusto mong isaalang-alang na aksyunan namin. Maaari mong makita ang aming inilarawang mga kasalukuyang hangarin at nilalayon sa aming 2018-2022 Advocacy Services Plan sa: https://www.disabilityrightsca.org/what-we-do/strategic-plan

Maaari mong sabihin sa amin kung ano ang mahalaga sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan sa ibaba. Kung kailangan mo ng tulong, mangyaring tawagan kami sa (800) 776-5746 at sabihing, Kailangan ko ng tulong sa inyong survey.

Kailangan namin ang iyong tugon nang hindi lalampas sa Apr 25, 2018

1. Anu-ano ang pinakamalalaking problema sa mga taong may mga kapansanan ngayon?
Your answer
2. Ano ang pinakamahalagang bagay na dapat trabahuhin ng Disability Rights California sa susunod na taon?
Your answer
3. Ano ang iyong pinakainaalala na nakaaapekto sa mga taong may mga kapansanan?
Your answer
4. Anong mga serbisyo ng DRC ang pinakamahalaga sa iyo? Mayroon bang bago o naiibang mga serbisyo ang dapat naming ipagkaloob?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service