Tunteja piilossa? Dolda timmar? Hidden hours?
Kerätään yhdessä talteen Rotarytoiminnan eteen tehtyjä tunteja - ovat ne sitten minuutteja käytettynä esim. Facebook-viestintään tai tunteja klubijuhlien suunnitteluun/ hankkeiden suunnitteluun/tekoon tai vaikkapa kaikelle kansalle avoimen tapahtuman järjestämiseen.

Teemme paljon työtä yhteisen hyvän eteen ja aina ei voi saada paikkauskorttia, joten näytetään se myös konkreettisesti täällä (linkki piirin sivuilla). Listaa Rotarytoimintaan käyttämäsi aika piirin 1410 omaan tuntipankkiin! Jos et halua käyttää omaa nimeäsi (tiedot nähtävinä yhteenvetona täytön jälkeen), käytä klubisi nimeä. Klubitieto on ainoa pakollisesti lisättävä tieto.

Kiitos jo etukäteen mukanaolostasi!

- - - - - - - - - - - - -

Vi samlar ihop timmarna vi använt till Rotaryverksamhet - vare sig det är frågan minuter som använts till Facebook t.ex. uppdatering eller timmar som använts ordnandet av en klubbfest/ planering/verkställning av projekt dem eller fast anordnandet av en tillställning för allmänheten.

Vi gör mycket gott för den gemensamma välfärden och alltid kan man inte få ett lappnings kort, så vi visar det även konkret här (länk på distriktets hemsidor. Bokför tiden du använt till Rotaryverksamhet på distriktet 1410 blankett. Om du inte vill använda ditt eget namn (uppgifterna är synliga som sammandrag efter ifyllningen), använd klubbens namn. Klubbuppgifterna det enda obligatoriska uppgifterna.
Tack på förhand för din medverkan!

- - - - - - - - - - - - - -

Let's collect together all the hours made for Rotary - may they be minutes for example for the Facebook posting or hours planning club festivities/planning or participating in projects or for example arranging open event for the public.

We do a lot of work for common good and cannot always get an attendance certificate, so let's show the hard work to everyone (link on the district's website). Please list the time in district's time bank that you have used for the Rotarywork! If you do not want to use your own name (you can see the listing after filling the form), please use the club name. The club name is the only required information on the form.

Thank you in advance for being part of this!
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service