Badanie dotyczące kwalifikacji w informatyce

W medycynie i prawie specjalizowanie się w zawodzie jest możliwe dopiero po zdobyciu szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności w wyniku studiów, które stanowią 1-szy stopień wtajemniczenia w zawodzie. Czy Twoim zdaniem w informatyce należałoby wprowadzić analogiczny system?
    This is a required question