BIZILABE: UDAKO tailerrak/talleres de VERANO
Bizilaberen udako tailerrak: gazteek, ondo pasaz, STEAM alorreko zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta matematikako konpetentziak ludikotasunez eta aisialdian garatuz, zientzia eta teknologia alorreko gaiak lantzea da helburua.
1- 'Ibaiaren naturarekin jolasean' tailerra. Ikertzaile profesional baten laguntzaz, ibaiaren eta bere arroaren inguruko hainbat atal eta ezaugarri aztertuko dira. Txango bat egingo da, eta ibai-ertzean jasotako laginekin ibai-arroaren geomorfologia aztertuko da, emariaren inguruko azterketa fisikokimikoak egingo dira, bertako ornogabeen komunitatea aztertuko da, ibaia ekosistema gisa ezarriko da, eta abar.
2- 'Sukalderako asmakuntzak' tailerra. Ikertzaile baten laguntzaz, etxerako baliagarriak izan daitezkeen gailuak egingo dira.
------------------------------------------------------------
Talleres Bizilabe para el verano: además da pasarlo bien, el objetivo es trabajar con contenidos de ciencia y tecnología desarrollando competencias STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) pero en un ambiente lúdico y de ocio.
1- Taller 'Jugando con la naturaleza de un río'. Con la ayuda de una investigadora profesional, y trabajando en equipo jóven-adulto, se observarán características de un río. Se recogerán muestras  para hacer una serie de análisis y experimentos: análisis geomorfológico de la cuenca, análisis fisico-químico del caudal, análisis de la fauna invertebrada, análisis del río como ecosistema, etc.
2- Taller 'Inventos para la cocina'. Con la ayuda de una investigadora profesional crearemos útiles de cocina de todo tipo.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Tailerraren izena /  Nombre del taller *
GAZTEAREN DATUAK/DATOS DEL O DE LA JÓVEN
Izena / Nombre *
Lehen abizena / Primer apellido *
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Bizilekua / Domicilio *
 Oharra: Bilbon erroldatuta egotea hobetsiko da / Nota: preferentemente  empadronados/as en Bilbao
PK / CP *
Ikastetxea / Centro escolar *
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Aurretik beste tailerren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún otro taller? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe.   *
Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Nola izan duzue programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Oharrak / Observaciones
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse