BIZILABE: UDAKO tailerrak/talleres de VERANO
Bizilaberen udako tailerrak: gazteek, ondo pasaz, STEAM alorreko zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta matematikako konpetentziak ludikotasunez eta aisialdian garatuz, zientzia eta teknologia alorreko gaiak lantzea da helburua.
1- 'Ibaiaren naturarekin jolasean' tailerra. Ikertzaile profesional baten laguntzaz, ibaiaren eta bere arroaren inguruko hainbat atal eta ezaugarri aztertuko dira. Txango bat egingo da, eta ibai-ertzean jasotako laginekin ibai-arroaren geomorfologia aztertuko da, emariaren inguruko azterketa fisikokimikoak egingo dira, bertako ornogabeen komunitatea aztertuko da, ibaia ekosistema gisa ezarriko da, eta abar.
2- 'Sukalderako asmakuntzak' tailerra. Ikertzaile baten laguntzaz, etxerako baliagarriak izan daitezkeen gailuak egingo dira.
------------------------------------------------------------
Talleres Bizilabe para el verano: además da pasarlo bien, el objetivo es trabajar con contenidos de ciencia y tecnología desarrollando competencias STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) pero en un ambiente lúdico y de ocio.
1- Taller 'Jugando con la naturaleza de un río'. Con la ayuda de una investigadora profesional, y trabajando en equipo jóven-adulto, se observarán características de un río. Se recogerán muestras para hacer una serie de análisis y experimentos: análisis geomorfológico de la cuenca, análisis fisico-químico del caudal, análisis de la fauna invertebrada, análisis del río como ecosistema, etc.
2- Taller 'Inventos para la cocina'. Con la ayuda de una investigadora profesional crearemos útiles de cocina de todo tipo.
Tailerraren izena / Nombre del taller *
GAZTEAREN DATUAK/DATOS DEL O DE LA JÓVEN
Izena / Nombre *
Lehen abizena / Primer apellido *
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Bizilekua / Domicilio *
Oharra: Bilbon erroldatuta egotea hobetsiko da / Nota: preferentemente empadronados/as en Bilbao
PK / CP *
Ikastetxea / Centro escolar *
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Aurretik beste tailerren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún otro taller? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe. *
Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Nola izan duzue programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Oharrak / Observaciones
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse