Halloween at Fantail Academy 30/10/2018
Přiďte zažít Halloween ve Fantail Academy s našimi rodilými mluvčími. Dopoledne plné zábavy, her, vyrábění a halloweenské nálady se bude konat 30.10.2018 od 8.30 do 13.00 v našich učebnách ve Spálené ulici. Halloween je určen dětem 5 - 11 let. Těšíme se na Vás!
Jméno dítěte *
Your answer
Příjmení dítěte *
Your answer
Základní škola *
Your answer
Datum narození dítěte *
Your answer
Navštěvuje Vaše dítě kurz ve Fantail Academy? (Pro uplatnění 10% slevy) *
Zdravotní potíže/speciální strava *
Your answer
Jméno rodiče *
Your answer
Příjmení rodiče *
Your answer
Email *
Your answer
Telefonní kontakt *
Your answer
Prostor pro vzkazy
Your answer
Datum *
MM
/
DD
/
YYYY
Podmínky: 1. Fantail s.r.o. doručí dětem všechny výukové a doplňkové materiály, děti musí mít své vlastní psací potřeby (prupisky, tužky, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo) a sešit na poznámky. 2. Všechny workshopy budou vyučovány rodilým mluvčím. Fantail s.r.o. si však vyhrazuje právo změnit nebo nahradit učitele učitelem angličtiny-nerodilým mluvčím v případě nemoci nebo jiných neočekávaných situací. 3. Všechny workshopy musí být zaplaceny před jejich započetím, nejpozději však 1 týden před začátkem plánovaného kurzu, a to na účet Fantail s.r.o., který je uveden na faktuře spolu s variabilním symbolem. 4. Podmínky storno poplatků při zrušení přihlášky studenta jsou následující: • 7-10dní před započetím kurzu – 150,-Kč • Méně jak 7 dní – 100% z částky za workshop. 5. Pokud workshop nebude naplněn a budeme nuceni jej zrušit (min.počet 8), bude Vám navrácena zaplacená částka v plné výši. 6. 7. V případě překážek ve výuce, jež nebyly způsobeny ze strany Fantail s.r.o. (tj. přírodní katastrofa apod.), se lekce uskuteční v učebnách Fantail s.r.o. ve Spálené ulici v náhradní termín. Nedochází tak k finanční náhradě. 8. Děti jsou povinny řídit se pokyny lektorů, chovat se s repsektem k ostaním, dbát na slušné chování a nečinit majetek školy. V případě zničení majetku bude zákonným zástupcům vyčíslena škoda a budou požádání o její úhradu. *
Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním údajů zákonného zástupce a přihlášeného dítěte na Halloween workshop pořádaného jazykovou školou Fantail s.r.o., Na Císařce 3222/10, Praha 5 - Smíchov, IČ: 06683258. Údaje jsou sbírány za účelem efektivní komunikace s rodiči a studenty, zajištění plynulého chodu výuky a informování klientů o novinkách a akcích pořádaných jazykovou školou Fantail s.r.o. Údaje jsou uchovávány po doby trvání vztahu. Souhlas je kdykoli odvolatelný. *
Fantail s.r.o. dokumentuje průběh kurzů, táborů, workshopů, intenzivních týdnů a jiných pořádaných akcí pomocí fotografií a videozáznamu. Souhlasím s pořízením fotografie či videozáznamu svého dítěte v průběhu trvání kurzu za účelem prezentace na webových stránkách, facebooku (instagramu) či v propagačních materiálech. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service