WARSZTATY TEATRALNE SEZON 2020/21
Formularz rekrutacyjny na warsztaty teatralne organizowane przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
Email address *
INFORMACJE PODSTAWOWE:
Warsztaty trwają od października 2020 r. do końca czerwca 2021 r. (ściśle powiązane z rokiem szkolnym).

Zajęcia odbywają się w ośmiu sprofilowanych wiekowo grupach.

Jedna grupa liczy od 18 do 22 osób.

Każda z grup spotyka się raz w tygodniu i pracuje przez dwie godziny zegarowe (ok. 8 godzin miesięcznie) pod okiem instruktorów – aktorów Teatru Dramatycznego.

Podsumowanie warsztatów to pokazy finałowe na deskach Teatru.

Odpłatność za warsztaty wynosi 420 zł za kwartał.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel 693 001 801

CZY UCZESTNICZYŁEŚ W WARSZTATACH W POPRZEDNIM SEZONIE? *
MIEJSCA SĄ WYŁĄCZNIE W PONIŻSZYCH GRUPACH:
WYBÓR GRUPY WARSZTATOWEJ *
ROK URODZENIA UCZESTNIKA WARSZTATÓW *
NAZWISKO UCZESTNIKA WARSZTATÓW *
IMIĘ UCZESTNIKA WARSZTATÓW *
NR TELEFONU UCZESTNIKA WARSZTATÓW (JEŚLI NIE POSIADA PROSZĘ WPISAĆ "X") *
E-MAIL UCZESTNIKA WARSZTATÓW (JEŚLI NIE POSIADA PROSZĘ WPISAĆ "X") *
JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ W PONIŻSZYCH POZYCJACH WPISZ "X"
RODZIC/OPIEKUN PRAWNY (NAZWISKO I IMIĘ) *
NUMER TELEFONU RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO *
E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO *
KLAUZULA INFORMACYJNA (PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ):
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12, 15-080 Białystok,
2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok, tel. 85-74-99-198, e-mail sekretariat@dramatyczny.pl,
3. Inspektor Ochrony Danych powołany przez ADO jest dostępny pod adresem email: iod@dramatyczny.pl, nr telefonu 85-74-99-198,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji na warsztaty teatralne i prowadzenia listy rezerwowej
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych
6. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji oraz prowadzenia listy rezerwowej (kwiecień 2019r.), nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest Pani/Pan obowiązany do podania danych, a niepodanie danych uniemożliwia przeprowadzenie procesu rekrutacji i prowadzenie listy rezerwowej z Pani/Pana udziałem.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy