YSF | ROAD SHOW
ภาคเหนือ : 18 มกราคม 2563
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาคอีสาน : 21 มกราคม 2563
ณ อาคารเครื่องมือ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคใต้ : 23 มกราคม 2563
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับ
09.30 – 10.00 น. กล่าวเปิดโดย ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (หรือผู้แทน)
10.00 – 11.00 น. อธิบายภาพรวมของโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- Startup Thailand League โดย นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
- Certified Incubator และการให้ทุนของ สนช. โดย นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
11.00 – 11.30 น. นิสิตที่เคยเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และสามารถต่อยอดได้ มาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตที่เข้าร่วมงาน (1-2 ราย)
11.30 – 12.00 น. ถาม-ตอบ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


* สอบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : suttirak@nia.or.th (สุทธิรักษ์)
**สนช. ขอสงวนสิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด
ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่ง *
หน่วยงาน *
E-mail *
โทรศัพท์ *
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม YSF | Road Show *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy