Formulář pro objednání dresů FbK Kobylisy
V souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, jsem byl(a) řádně informován(a) o všech následujících skutečnostech, které beru na vědomí.

Tento formulář slouží pouze pro hráčky a hráče všech kategorií oddílu FbK Kobylisy, který je součástí Tělocvičné jednoty Kobylisy, z.s., U Školské zahrady 430/9, 18000 Praha 8 - Kobylisy, IČ 00537799 (dále jen "TJ"), k objednávání dresů.

TJ pro potřeby správy dresů z důvodu oprávněného zájmu eviduje a zpracovává osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, prvních 6 číslic rodného čísla, rok narození, kontaktní telefon a e-mail, velikost objednaného zboží, nápis na dresu a číslo dresu, a to za účelem zadání výroby dresu a/nebo trenýrek, jejich předání hráče nebo hráči a zabezpečení toho, aby žádné dvě hráčky nebo hráči dané kategorie a sousedních kategorií neměli dres stejného čísla.

Z evidovaných údajů budou předány:
a) Výrobci dresů pouze údaje sloužící k výrobě dresu (typ dresu, nápis na záda, číslo dresu a velikost dresu).
b) Firmě, která pro TJ vede účetnictví, údaje potřebné pro jeho vedení (prvních 6 číslic rodného čísla hráčky nebo hráče, které jsou variabilním symbolem provedené platby).

Po předání objednaných dresů hráčce nebo hráči oddílu budou údaje zadané do tohoto formuláře zničeny (smazány) s výjimkou jména, příjmení, roku narození a aktuální kategorie, které slouží k evidenci dresů a zabezpečují to, že žádné dvě hráčky nebo hráči dané kategorie a sousedních kategorií nebudou mít dres stejného čísla. Jméno, příjmení, rok narození a aktuální kategorie hráčky nebo hráče budou v souvislosti s dresy evidovány po celou dobu jejich členství v oddíle a rok následující po skončení jejich členství v oddíle. Dále bude evidován údaj o prvních šesti číslicích jejich rodného čísla a to podle právních předpisů upravujících vedení účetnictví (např. zákon č. 563/1992 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

Hráčka nebo hráč či jejich zákonný zástupce mohou kdykoli po skončení jejich členství v oddíle uplatnit své právo "být zapomenut" a mohou prokazatelným způsobem požádat o zničení (výmaz) o nich evidovaných údajů. Tím ztrácí ochranu a právo přednosti k přidělenému číslu dresu a toto číslo dresu může být i před uplynutím výše popsané roční lhůty přiděleno jiné hráčce nebo hráči oddílu.


Na níže uvedenou e-mailovou adresu Vám budou ke kontrole zaslány údaje, které jste zadali do formuláře. Případné nesrovnalosti nebo změny je možno řešit prostřednictvím e-mailu florbal@sokolkobylisy.cz. Dále prostřednictvím tohoto e-mailu můžete být kontaktováni ohledně zjištěných nesrovnalostí v objednávce a platbě nebo ohledně problémů vzniklých při výrobě objednaných dresů a trenýrek..
Email address *
Byl(a) jsem seznámen(a) o zpracování osobních údajů *
Bez potvrzení seznámení se se shora uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů nelze pokračovat v objednávce.
Pro koho je dres určen *
Uveďte pro koho je dres určen. Pokud je určen pro hráčku nebo hráče budou po vydání dresu evidovány údaje (jméno, příjmení, rok narození a aktuální kategorie hráčky nebo hráče), zabezpečující to, to, že žádné dvě hráčky nebo hráči dané kategorie a sousedních kategorií nebudou mít dres stejného čísla. Pokud je dres určen fanouškovi (např. rodič) nebudou pro potřeby evidence dresů evidovány žádné údaje - dres není určen pro hráčku nebo hráče.
!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
Při objednávce prováděné z mobilních telefonů nemusí jít používat diakritiku (háčky, čárky....). Toto může způsobit problémy v nápise na dresu (bude dodán bez diakritiky).! Proto, pokud nebude fungovat diakritika, doporučujeme vyplnit objednávku na PC.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service