Záujem o študijný program inžinierskeho štúdia - ak.rok 2017/2018
Vážení kolegovia. Aby sme mohli zodpovedne naplánovať výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov v akademickom roku 2017/2018 potrebujeme zistiť Váš predbežný záujem o pokračovanie štúdia v študijných programoch odboru Automatizácia ponúkaných Katedrou riadiacich a informačných systémov EF ŽU v akademickom roku 2017/2018 a o Vašu ďalšiu odbornú profiláciu.
V prvom rade potrebujeme informáciu, ktorý ponúkaný študijný program chcete študovať a následne aké odborné zameranie ste si vybrali a teda o ktoré povinne voliteľné predmety budete mať záujem.
V ak.roku 2017/2018 sa môžete prihlásiť na študijný program Aplikovaná telematika alebo na študijný program Riadenie procesov. Výberom povinne voliteľných prípadne nepovinných predmetov sa v rámci študijného programu môžete profilovať nasledovne:
1. Aplikovaná telematika:
- aplikácia telematických systémov v železničnej doprave - voliteľné predmety: Prvky zabezpečovacích systémov (PZS), Zabezpečovacie systémy (ZS), Aplikácie zabezpečovacích systémov (AZS), Bezpečnostné systémy (BS);
- aplikácia telematických systémov v priemysle - voliteľné predmety: Teória spracovania signálov v riadení procesov (TSSRP), Aplikácie vo vyšších programovacích jazykoch (AVPJ), Bezpečnosť informačných systémov (BIS), Robotické systémy (RoS);
2. Riadenie procesov:
- riadenie dopravných procesov - voliteľné predmety: Prvky zabezpečovacích systémov (PZS), Zabezpečovacie systémy (ZS), Aplikácie zabezpečovacích systémov (AZS), Inteligentné dopravné systémy (IDS);
- riadenie priemyslových procesov - voliteľné predmety: Teória spracovania signálov v riadení procesov (TSSRP), Aplikácia informačných systémov v procesnom riadení (AISPR), Bezpečnosť informačných systémov (BIS), Robotické systémy (RoS).
Vyberte si Vaše priezvisko a meno *
Máte záujem v budúcom akademickom roku pokračovať v inžinierskom stupni štúdia študijného odboru Automatizácia na KRIS EF ŽU a je predpoklad, že splníte všetky študijné povinnosti, ktoré Vám dovolia pokračovať v inžinierskom štúdiu? *
O štúdium ktorého študijného programu a o aké odborné zameranie máte záujem? *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms