შპს "სიო"-ს ადმინისტრაციის კითხვარი
გამოკითხვა ანონიმურია
ცდილობს თუ არა ადმინისტრაცია კოლეჯში შექმნას მშობლებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის სასიამოვნო გარემო?
პასუხობს თუ არა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მშობლების სატელეფონო ზარებს?
ცდოლობენ თუ არა კოლეჯში პატივი სცენ სხვადასხვა რელიგიის კულტურისა და ეთნიკური წარმოშობის მოსწავლეებს და მათ მშობლებს?
მიეწოდებათ თუ არა ადმინისტრაციისაგან მშობლებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას ახალი ინფორმაციები დაწესებულებასთან დაკაშირებით?
ადევნებს თუ არა ადმინისტრაცია თვალყურს თუ როგორ თანამშრომლობენ კოლეჯის პროფესიული მასწავლებლები და სხვა დასაქმებული პირები სტუდენტების მშობლებთან და საზოგადოებასთან?
ცდილობს თუ არა ადმინისტრაცია ყოველ ღონისძიებაში აქტიურად ჩართონ მშობლები და დამსაქმებლები?
ითვალისწინებს თუ არა ადმინისტრაცია მუშაობის პროცესში მშობლებისა და დამსაქმებლების აზრს?
ცდილობს თუ არა ადმინისტრაცია სხვადასხვა ექსკურსიებითა და ღონისძიებებით სტუდენტთა,კუსრდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა თანამონაწილეობას?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms