Přihláška trenér IV., III.,II.,I. třídy snowboardingu Dolní Morava 2021
Prohlášení o účasti na školení snowboardingu pod vedením Marka Jelínka a Czech snowbardcross Teamu

Email *
Přihláška na školení trenéra snowboadingu
Mám zájem o školení trenéra: *
Termín a místo konání kempu: *
Jméno a příjmení (name, surname): *
Adresa(adress): *
Země původu (state): *
Telefon (ve tvaru: +420/...): *
Datum narození (date of birth): *
Rodné číslo (nutné uvést celé kvůli pojištění): not for foreigners: *
Číslo pasu nebo OP (u cizinců)( passport number):
Jméno a příjmení zákonného zástupce (u nezletilých):
Adresa a telefon zákonného zástupce (u nezletilých):
Jsem/nejsem členem snowboardového týmu ( případně název)
Zkušenosti se snowboardingem (krátký popis, např. začátečník, pokročilý, závodník a pod.): *
Účastník školení je plně zodpovědný za svůj odpovídající zdravotní stav, veškeré sportovní aktivity, účast a chování při snowboardcrossovém kempu. Bere na vědomí rizika možného úrazu a je s tím plně srozuměn. Účastník se zapojuje do všech aktivit během kempu výlučně na vlastní nebezpečí a pořadatel tak neodpovídá za jakoukoliv újmu na majetku nebo zdraví účastníka. Účastník školení může odmítnout výcvik, o kterém se domnívá, že je nad jeho schopnosti a dovednosti. Účastník výslovně prohlašuje, že jeho zdravotní stav a fyzická kondice odpovídá náročnosti kempu.Organizátor školení si vyhrazuje právo na zrušení či změnu místa konání kempu z důvodů nevyhovujících sněhových podmínek. V případě zrušení kempu ze strany pořadatele bude částka navrácena v plné výši. Účastník kempu ( případně jeho zákonný zástupce ) souhlasí s tím, že foto a video materiály na kempu pořízené mohou být použity k propagaci kempů dalších, v tiskové podobě, webu či na sociálních sítích..Účastník (v případě nezletilosti jeho zákonný zástupce) tímto souhlasí se shora uvedenými podmínkami účasti a výslovně prohlašuje, že je řádně pojištěn podle předpisů o veřejném zdravotním pojištění a současně potvrzuje, že je řádně a v dostatečném rozsahu pojištěn i proti riziku jiné újmy na zdraví a majetku v souvislosti se shora uvedenou činností. *
Ano
Souhlasím
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy