Đăng kí thi Khoa học Kĩ thuật 2018-2019
Form này để đăng kí thi KHKT. Mỗi người đăng kí 1 lần và ai cũng phải đăng kí. Thông tin dự án sẽ do học sinh số 1 điền. Các học sinh là bình đẳng trong nhóm.

Trước khi đăng kí, các em cần bàn với gia đình hoặc GVCN để tìm đề tài, giáo viên hướng dẫn khoa học. Nhà trường không xử lí các đăng kí không có đề tài và giáo viên hướng dẫn.
Các em cần có số điện thoại, email để liên lạc.

Họ và tên học sinh *
Your answer
Ngày sinh (dạng ngày/tháng/năm: 19/5/2001) *
Your answer
Lớp *
Ghi rõ 11 A1 Toán, hoặc 10 A2 CLC....
Your answer
Điện thoại di động *
Your answer
Email *
Your answer
Điện thoại di động của bố hoặc mẹ *
Your answer
Email của bố mẹ (nếu có)
Your answer
Em là thành viên số mấy? *
Nếu dự án là cá nhân thì chọn số 1. Với dự án tập thể 2 người, việc đặt số thứ tự có ý nghĩa như sau: người số 1 thay mặt nhóm khai các thông tin dự án ở phần tiếp theo; người thứ 2 không cần. Khi đi thi, 2 người là tương đương nhau. Các em cần thống nhất tránh tình trạng người này tưởng người kia khai, cuối cùng không có ai.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.