Undersøkelse angående velvære på skolen
Kjære studenter,
Studenter fra Belgia gjør et forskningsprosjekt om deres velvære i skolen. Her ser de på forskjellene mellom skolene i Danmark, Norge og Sverige. Det er viktig at du er ærlig og gir din personlige mening om enkelte fag i skolen. Ingen svar er feile. Svarene er om klassen og skolen, og hvordan du føler og opplever det! Denne undersøkelsen vil ta maks 10 minutter.

Fyll ut denne undersøkelsen før 26/04/2017. Takk for ditt samarbeid.
Geslacht *
Required
Tilfredshet
1. Jeg liker å gå på skolen *
Required
2. Jeg liker klassen min *
Required
3. Jeg synes det jeg lærer på skolen er interessangt *
Required
4. Jeg følger godt med i timene *
Required
5. Det er klare regler på skolen om hva som er lov og ikke *
Required
6. Kryss av på skalaen nedenfor hvor fornøyd du er med skolen din *
Ikke fornøyd
Veldig fornøyd
Akademisk selvbilde
7. Jeg forstår det læreren snakker om i undervisningen *
Required
8. Jeg er fornøyd med hva jeg har oppnådd på skolen *
Required
9. Hvis jeg blir satt til å gjøre en oppgave vet jeg at jeg kan klare det *
Required
10. Jeg føler jeg trenger lengre tid på å lære noe enn mange andre i klassen min *
Required
11. Oppgavene og leksene jeg får utdelt er ikke for vanskelige *
Required
12. Jeg gjør mitt beste på skolen *
Required
13. Kryss av på skalaen hvor fornøyd du er over egen innsats på skolen *
Ikke fornøyd
Veldig fornøyd
Sosiale Relasjoner
14. Jeg føler meg alene på skolen *
Required
15. Jeg blir mobbet på skolen *
Required
16. Jeg har venner på skolen *
Required
17. I friminuttene er det slåsskamper og krangler *
Required
18. Det er mange elever på skolen vår som blir mobbet, ledd av eller baksnakket *
Required
19. Lærerene legger merke til og hører på elevenes problemer *
Required
20. Kryss av på skalaen hvor fornøyd du er over din egen sosiale *
Ikke fornøyd
Veldig fornøyd
Pedagogisk klima
21. Lærerene er flinke til å gi ros når jeg har gjort det bra *
Required
22. Lærerene følger med på at elvene følger skolereglemanget *
Required
23. Lærerene velger oppgaver og gjennomfører timene på en morsom og interessang måte *
Required
24. Jeg adresserer læreren min på formell måte. For eksempel: Mr. Pettersen *
Required
25. Lærerene er snille mot elevene *
Required
26. Lærerene er gode til å holde orden *
Required
27. Lærerene er interessert i å høre mine meninger angående timen *
Required
28. Lærerene er åpne for elevenes meninger og tanker *
Required
29. Kryss av på skalaen om hvor fornøyd du er med lærerene dine og læringsmetodene dems *
Ikke fornøyd
Veldig fornøyd
Subjektiv velvære
30. Alle timene mine foregår i samme klasserom *
Required
31. Vi har mange utendørs aktiviteter på skolen min *
Required
32. Hvor mange elever er det i klassen din? *
Required
33. Hva synes du om antallet elever det er i klassen din? *
Required
34. Jeg velger selv hvor jeg tilbringer pausene mine *
Required
35. Kryss av på skalaen om hvor fornøyd du er over skolens miljø og faciliteter
Ikke fornøyd
Veldig fornøyd
Clear selection
36. Hvordan vil du beskrive din familie situasjon? *
Required
37. Foreldrene mine viser interesse for min skolehverdag *
Required
38. Jeg liker at foreldrene mine viser interesse for min skolehverdag *
Required
39. Jeg har et godt forhold i mellom meg og mine foreldre/forsørger *
Required
40. Kryss av på skalaen om hvor fonøyd du er over forholdet med skolen din og foreldrene dine *
Ikke fornøyd
Veldig fornøyd
41. Jeg nyter fritiden min *
Required
42. Skolen min tilbyr aktiviteter etter skoletid *
Required
43. Jeg føler jeg har nok tid å bruke på hobbyen min *
Required
44. Jeg bruker minst en time hver dag på lekser *
Required
45. Kryss av på skalaen om hvor fornøyd du er over egen bruk av fritiden din *
Ikke fornøyd
Veldig fornøyd
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy