Grundläggande Trafikteori Nr:2
Börja med att titta på teorilektionen "Grundläggande Trafikteori Nr:2. Bestämmelser för trafik med fordon § 1-13 kap. 3.
Därefter testar du dina kunskaper i denna quiz.
Vilka av nedanstående fordon får passera detta vägmärke? *
1 point
Captionless Image
Required
Om en dubbelriktad körbana har 3 körfält, vilka körfält får du köra i? *
1 point
Captionless Image
Required
Hur många körfält ser du på bilden? *
1 point
Captionless Image
Required
Får cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får använda körbanan i stället för cykelbanan? *
1 point
Required
Vilka fordon får köra där detta vägmärke är uppsatt? *
1 point
Captionless Image
Required
Vid vilka av nedanstående tillfällen får du inte föra ett FORDON enligt §1 i kap 3 Trafikförordningen? *
1 point
Captionless Image
Required
Får du använda det högra körfältet på motorvägen när du ska köra om framförvarande fordon? *
1 point
Captionless Image
Required
Åt vilket håll ska du köra i en cirkulationsplats? *
1 point
Captionless Image
Required
Är det tillåtet att bryta en spärrlinje eller ett spärrområde? *
1 point
Captionless Image
Required
Får du köra med denna moped klass II på en cykelbana? *
1 point
Captionless Image
Required
Hur definierar du begreppet FORDON? *
1 point
Required
Varför ska du hålla ett tillräckligt långt avstånd till framförvarande fordon? *
1 point
Required
Varför ska förare som har väjningsplikt tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna? *
1 point
Required
Om en dubbelriktad körbana har 4 körfält, vilka körfält får du köra i? *
1 point
Captionless Image
Required
Vilken skylt sitter i andra änden av gatan då du har denna skylt i början av gatan. *
1 point
Captionless Image
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy