คำถามทบทวนท้ายหน่วยที่ 4 เรื่อง Microsoft PowerPoint
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมตอบคำถามทบทวนท้ายหน่วยที่ 4 เรื่อง Microsoft PowerPoint ทั้งตอบคำถามต่อไปนี้ (15 คะแนน)
หมดเวลาส่ง วันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00 น.
ระดับชั้น *
ห้อง *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
คำถามข้อที่ 1 *
WordArt คืออะไร
Your answer
คำถามข้อที่ 2 *
แม่แบบมีประโยชน์อย่างไร
Your answer
คำถามข้อที่ 3 *
มุมมองเรียงลำดับภาพนิ่งมีประโยชน์อย่างไร
Your answer
คำถามข้อที่ 4 *
วัตถุใน Microsoft PewerPoint
Your answer
คำถามข้อที่ 5 *
สตอรีบอร์ดคืออะไร เกี่ยวข้องกับการนำเสนองานอย่างไร
Your answer
คำถามข้อที่ 6 *
ไอคอนบันทึกบนแถบเมนูแตกต่างจากคำสั่งบันทึกอย่างไร
Your answer
คำถามข้อที่ 7 *
Microsoft PowerPoint ดีกว่าการนำเสนองานด้วยรายงานอย่างไร
Your answer
คำถามข้อที่ 8 *
Microsoft PowerPoint สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้าง
Your answer
คำถามข้อที่ 9 *
เมื่อต้องการออกจากมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งจะต้องปฏิบัติอย่างไร
Your answer
คำถามข้อที่ 10 *
แป้น Enter บนแผงแป้นอักขระเกี่ยวข้องกับการแสดงงานนำเสนออย่างไร
Your answer
คำถามข้อที่ 11 *
การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint จะต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้าง
Your answer
คำถามข้อที่ 12 *
บานหน้าต่างงานในหน้าต่างโปรแกรมของ Microsoft PowerPoint แบบใดที่จะแสดงถึงบันทึกข้อความ
Your answer
คำถามข้อที่ 13 *
การพิมพ์งานนำเสนอของ Microsoft PowerPoint แบบใดที่จะแสดงบันทึกข้อความ
Your answer
คำถามข้อที่ 14 *
ยกตัวอย่างประเภทของรูปภาพที่สามารถแทรกลงบนภาพนิ่งของ Microsoft PowerPoint มาอย่างน้อย 3 ประเภท
Your answer
คำถามข้อที่ 15 *
นักเรียนคิดว่าการนำเสนองานด้วย Microsoft PowerPoint ดีกว่าการเสนองานในรูปแบบอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service