แบบสอบถามความพึงพอใจ
เพศ *
การศึกษา
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ความพึงพอใจในการให้บริการการเสียภาษี
ความพึงพอใจในการให้บริการการขออนุญาติใช้เสียง
ความพึ่งพอใจในการให้บริการจดทะเบียนพานิชย์
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy