JASO MENDAROKO INFORMAZIOA WHATSAPP BIDEZ | RECIBE LA INFORMACIÓN DE  MENDARO POR WHATSAPP
Herritarrak informatuta edukitzeko helburuarekin Mendaroko Udalak azkarra, erosoa eta zuzena den komunikazio kanal berri bat jarri du abian: WhatsApp bidezko komunikabidea. 2021-ko ekainean jarriko da abian.
 
Orain WhatsApp difusio zerrenda bat sortzen ari gara. Horretarako herritarrak boluntarioki bere datuak helarazi behar n ditu eskuorri hau erabiliz eta Udaletik kudeatuko da zuzenean helburu honetarako soilik.

Edozein momentutan ken daiteke bazkidetza honako helbidera mezua igorriz: erregistroa@mendaro.eus.

Udal informazioa ‘zabalkunde zerrenda’ lan tresna erabiliz helaraziko da. Erreminta honekin inork ezin du hartzaileen zerrenda kontsultatu eta mezua udal mugikor zenbakia kontaktuen zerrendan gordeta duten hartzaileek soilik jaso dezakete.

Zenbaki hau zerbitzu hau soilik eskaintzeko baliatuko da. Udalarekin harremanetan jartzeko ohiko bideak erabili behar dira, zenbaki hau informazioa bidaltzeko bakarrik erabiliko baita, ez jasotzeko.

Apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa) betez, jakinarazten dizugu zure datuak Mendaroko Udalaren Whatsapp bidezko hedapen-zerrendako tratamendu-sisteman sartzen direla. Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko eskubideak baliatu ahal izango ditu, bai eta haien tratamendua mugatzeko eta horren aurka egiteko eskubideak ere, bai eta bere datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakiak ez hartzeko eskubideak ere, hala dagokionean, Mendaroko Udalaren aurrean, Herriko Enparantza 1, 20850, Mendaro, helbidean edo erregistro elektronikoan.

__

Para poder tener informados a vecinas y vecinos de Mendaro hemos creado un canal de comunicación rápido, sencillo y directo: Comunicación vía WhatsApp. Se pondrá en marcha en junio de 2021.

Ahora, estamos creando una lista de difusión de WhatsApp que se gestiona directamente desde el Ayuntamiento con los datos facilitados de forma voluntaria.

En cualquier momento es posible darse de baja de la lista remitiendo correo electrónico a erregistroa@mendaro.eus. 

Enviaremos mensajes por WhatsApp utilizando la función “lista de distribución”. Esta función no permite ver la lista de destinatarios y sólo reciben el mensaje los móviles que tengan entre su lista de contactos el móvil del remitente.

Este número solo será operativo para esta función. Para contactar con el Ayuntamiento, deberás utilizar los canales habituales, puesto que este número únicamente se utilizará para remitir información.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que sus datos son incorporados en el sistema de tratamiento de la lista de difusión de Whatsapp del Ayuntamiento de Mendaro. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Mendaro, por correo en la dirección Herriko Enparantza 1, 20850, Mendaro, o registro electrónico.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Izena | Nombre *
Abizenak | Apellidos *
Telefono mugikor zenbakia | Número de teléfono móvil *
Correo electrónico
Baimena ematen diot Mendaroko Udalari Mendarori buruzko komunikazioak Whatssapp bidez zein posta elektroniko bidez bidal ditzan | Autorizo al Ayuntamiento de Mendaro para que realice el envío de comunicaciones relativas a Mendaro tanto por Whatssapp como por correo electrónico. *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Adaki.net. Report Abuse