კითხვარი ადმინისტრაციის თანამშრომელთათვის
A. ზოგადი ინფორმაცია
A.1 მიუთითეთ რა ადმინისტრაციულ თანამდებობას(პოზიციას) იკავებთ
A.2 რამ განაპირობა თქვენი არჩევანი გემუშავათ ამ კონკრეტულ პოზიციაზე.გთხოვთ, მონიშნოთ ერთი ან რამდენიმე პასუხი.
A.3 იცნობთ თუ არა თქვენი სასწავლებლის ვებგვერდს?
A.4 რამდენად ხშირად ეცნობით თქვენი სასწავლების ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციებს?
Clear selection
A.5. რამდენად მომზადებულად გრძნობთ თავს იმ სამუშოსთვის რომელსაც ახორციელებთ?
Clear selection
B. ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობის მარეგულირებელი დოკუმენტების შესახებ
B.1. იცნობთ თუ არა თქვენი სამუშაო პოზიციის თანამდებობრივ ინსტრუქციას ?
Clear selection
თუკი თქვენ შემოხაზეთ პასუხი "ნაწილობრივ" , გთხოვთ დააკონკრეტოთ
B.2. იცნობთ თუ არა თქვენს საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დადგენილ უსაფრთხოების წესებს?
Clear selection
თუკი თქვენ შემოხაზეთ პაუხი "ნაწილობრივ" , გთხოვთ დააკონკრეტოთ
B.3. სამსახურეობრივი საქმინობის უკეთ წარმართვის მიზნით, ხომ არ საჭიროებთ რაიმე საკითხებზე დამატებით ტრეინინგს/ კონსულტირებას?
Clear selection
"არ არის გადანაწილებული" პასუხის შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი, რას გულისხმობთ
B.5. ასრულებთ თუ არა ყველა იმ ფუნქცია-მოვალეობას, რაც თქვენი პოზიციის შესაბამის თანამდებობრივ ინსტრუქციაშია გაწერილი? (შეგიძლიათ მოხაზოთ ერთი ან რამდენიმე პასუხი)
Clear selection
B.6. მონაწილეობთ თუ არა თნამშრომელთა მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდისათვის ორგანიზებულ სხვადასხვა ტრენინგებში?
Clear selection
თუ თქვენი პასუხია "ვმონაწილეობ" აღწერეთ მოკლედ ტრენინგი
B.7. თქვენი აზრით, ვისი მოვალეობაა იზრუნოს კოლეჯის ხარისხის ამაღლებაზე
B.8.დააფიქსირეთ თუ რა მიმართულებით გესაჭიროებათ კომპეტენციის განვითარება/ტრენინგი:
B.9. თქვენი რეკომენდაცია შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით
მადლობას გიხდით კითხვარის შევსებისთვის!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy