ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ต่างเขต) ยื่นคำร้องขอย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 11 - 31 มกราคม 2566 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
The form ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ต่างเขต) ยื่นคำร้องขอย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 11 - 31 มกราคม 2566 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy