PARTICIPACIÓN CIDADÁ PMUS TEO: Fase I
Agradecemos a súa participación. Entre todos e todas decidimos o municipio que queremos. Co Plan de Mobilidade Urbana Sostible intentaremos que a vida na cidade sexa máis agradable. Para isto, precisamos da súa axuda e da súa opinión.
IDADE *
Your answer
SEXO *
PARROQUIA *
TELÉFONO (Opcional)
Your answer
EMAIL (Opcional)
Your answer
CUESTIONARIO
Cubrir o cuestionario apenas lle levará tres ou catro minutos. A través del coñeceremos a súa opinión, o que mellorará o Plan. Ao final do cuestionario poderá concretarnos, se quere, suxestións relacionadas coa mobilidade.
1. Que melloraría en Teo? *
Numere do 1º ao 6º, indicando 1º o que máis lle gustaría mellorar
A calidade do transporte público
As beirarrúas e zonas peonís, para uso e desfrute do/a cidadán/á
A seguridade e accesibilidade peonil
A mobilidade ciclista
A calidade do aire e o nivel de ruído
A circulación do vehículo privado
2.Que problema lle parece máis importante? *
Numere do 1º ao 4º, indicando como 1º o que considere máis importante
1
2
3
4
Dificultades para o tránsito peonil
Dificultades para a circulación de coches
Dificultades para a circulación de bicicletas
Dificultades para o tránsito de autobuses
3. Que modo de transporte sostible cre que se debería potenciar? *
Numere do 1º ao 6º, indicando 1º o que máis lle gustaría
Desprazamentos a pé
Teobús: Transporte público entre parroquias
Transporte público interurbano
Taxi
Bicicleta
Motocicleta ou ciclomotor
4. Que medio de transporte utiliza habitualmente para os seus desprazamentos cotiás? *
Marque cun X (pode indicar varios)
Required
5. Indique en que casos adoita desprazarse unicamente a pé, sen utilizar outro medio de transporte. *
Marque cun X (pode indicar varios)
Required
6. Cando se despraza a pé, que problemas identifica? *
Numere do 1º ao 6º, indicando 1º o que lle parece máis habitual
Non hai ningún problema, camiñar polo municipio é sinxelo e cómodo
As beirarrúas son estreitas e existen elementos que obstaculizan o paso
Existen barreiras arquitectónicas (escaleiras, fortes pendentes, etc.) que dificultan o itinerario
Os pavimentos están deteriorados e dificultan camiñar
A iluminación é insuficiente
A inseguridade
7. Os espazos para o peón (beirarrúas, prazas e rúas peonís) son adecuados para desprazarse a pé con comodidade? *
Marque cun X
Required
8. Que medio de transporte público utiliza habitualmente? *
Marque cun X (pode indicar varios)
Required
9. Por que utiliza ou utilizaría o transporte público? *
Numere do 1º ao 6º, indicando 1º o motivo máis representativo
Non teño coche ou moto
Tardo menos ca noutro medio de transporte
É máis barato
É máis sostible e contamínase menos
É máis cómodo
Outras
10. Que melloraría do servizo de Teobús para animarse a usalo máis? *
Numere do 1º ao 9º, indicando 1º o que lle parece máis importante mellorar
Melloraría as frecuencias nas liñas
Melloraría o tempo de viaxe
Melloraría as tarifas
Melloraría a claridade dos itinerarios
Ampliaría o horario do servizo
Melloraría as paradas e os transbordos
Melloraría os vehículos
Melloraría a atención ao cliente e a información
11. Que melloraría do servizo de transporte público interurbano para animarse a usalo máis? *
Numere do 1º ao 9º, indicando 1º o que lle parece máis importante mellorar
Melloraría as frecuencias nas liñas
Melloraría o tempo de viaxe
Melloraría as tarifas
Melloraría a claridade dos itinerarios
Ampliaría o horario do servizo
Melloraría as paradas e os transbordos
Melloraría os vehículos
Melloraría a atención ao cliente e a información
12. Para que cre que debería utilizarse a bicicleta en Teo? *
Marque cun X (pode indicar varios)
Required
13. Que lle animaría a usar a bicicleta? *
Numere do 1º ao 5º, indicando 1º o que lle parece máis importante mellorar
A existencia de carrís bici
A existencia de aparca bicis
Menor densidade e velocidade de tráfico
A proximidade dun servizo de alugueiro de bicicleta pública
Outras
14. Utiliza habitualmente o coche para os desprazamentos? *
Marque cun X
Required
15. Por que utiliza habitualmente o coche? *
Marque cun X (pode indicar varios)
Required
16. Ten problemas para aparcar? *
Marque cun X (pode indicar varios)
Required
SUXESTIÓNS
Para finalizar, gustaríanos que nos axudase a deseñar o Plan de Mobilidade Urbana Sostible.
Pode facer unha suxestión relacionada coa mellora da mobilidade, introducindo a continuación as súas contribucións:
(Máximo 5000 caracteres)
Your answer
Moitas gracias por participar no deseño do Plan de Mobilidade Urbana Sostible de Teo. Coa súa colaboración obtemos unha información moi valiosa para o noso traballo: facer un municipio mellor e máis sostible.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms