ĐƠN GHI DANH GIÁO LÝ
Họ và Tên đầy đủ của Bố *
Số điện thoại *
Địa chỉ E-mail *
Bố có muốn nhận điện thoại và e-mail để giữ liên lạc với Ban Giáo Lý không? *
Họ và Tên đầy đủ của Mẹ *
Số điện thoại *
Địa chỉ E-mail
Mẹ có muốn nhận điện thoại và e-mail để giữ liên lạc với Ban Giáo Lý không? *
Required
Xin viết Họ và Tên đầy đủ của những người con mình sẽ học năm thứ Nhất của Lớp Rước Lễ Lần Đầu cho niên khóa mới này? *
Xin viết Họ và Tên đầy đủ của những người con mình sẽ học năm thứ Hai của Lớp Rước Lễ Lần Đầu cho niên khóa mới này? *
Xin viết Họ và Tên đầy đủ của những người con mình sẽ học năm thứ Nhất của Lớp Thêm Sức cho niên khóa mới này? *
Xin viết Họ và Tên đầy đủ của những người con mình sẽ học năm thứ Hai của Lớp Thêm Sức cho niên khóa mới này? *
Xin viết Họ và Tên đầy đủ và lớp học của những người con mình sẽ học Lớp Giáo Lý, trong khoãng từ sau Rước Lễ Lần Đầu cho đến trước khi Thêm Sức, cho niên khóa mới này? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy