Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska
Zgłaszam udział w Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 r. online w programie MS Teams.

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: anna.buchlinska@up.lublin.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
A. zorganizowania i przeprowadzenia wykładu (wydarzenia) przez Katedrę Inżynierii Środowiska i Geodezji,
B. udostępniania Państwu materiałów i pomocy naukowych z wydarzenia;
C. ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) – umieszczanie tych materiałów na stronie www Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, odpowiednio:
– art. 6 ust. 1 lit. b) i f) dla ust. 3. pkt. A. i B. niniejszej klauzuli,
– art. 6 ust. 1 lit. a) dla ust. 3. pkt C., D. i E. niniejszej klauzuli;
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
6.Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom państwowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do chwili osiągnięcia celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo cofnąć np. poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: anna.buchlinska@up.lublin.pl,
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. W przypadku dodatkowych pytań w sprawie przetwarzania danych prosimy o kontakt: anna.buchlinska@up.lublin.pl
Email address *
Nazwa szkoły *
Osoba/osoby odpowiedzialne *
Telefon kontaktowy *
Sumaryczna liczba osób ze szkoły *
Liczba klas *
Profil klasy/ klas *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy