Ocena wychowawczej roli szkoły
Drogi Rodzicu!
Ankieta, o której wypełnienie zwracamy się jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celu zbadania efektywności działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę. Kształtowanie postaw, promowanie wartości oraz wzmacnianie więzi uczniów ze szkołą są istotnymi zadaniami, dla których efektywnej realizacji niezbędny jest nie tylko Państwa udział, ale również opinia.

Prosimy o przemyślane i szczere odpowiedzi.
1. Czy wychowawca przedstawił Rodzicom na zebraniu program wychowaczo-profilaktyczny szkoły?
2. Czy tematyka lekcji z wychowawcą jest adekwatna do potrzeb Pani/Pana dziecka?
3. Czy ze strony szkoły można otrzymać informacje o możliwych formach pomocy w przeciwdziałaniu, rozpoznawaniu i objawach oraz o sposobach walki z problemem używania środków i substancji psychoaktywnych przez uczniów?
4. Od kogo w szkole, można otrzymać najwięcej informacji o problemach dotyczących walki z narkomanią wśród uczniów?
5. Czy uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych służy przeciwdziałaniu podejmowania przez nich zachowań ryzykownych w zakresie uzależnienia się od substancji i środków psychoaktywnych?
6. Jakie działania ze strony szkoły powinny być zintensyfikowane w celu przeciwdziałania narkomanii wśród uczniów?
7. Czy działania wychowawcze podejmowane przez szkołę służyły wzmacnianiu więzi uczniów ze szkołą?
8. Jak ocenia Pani/Pan współpracę szkoły z podmiotami zewnętrznymi takimi jak: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Policja, Straż Miejska?
9. Jak Pan / Pani ocenia prowadzenie działań na rzecz kształtowania przyjaznego klimatu w szkole ?
10. Proszę podać swoją ocenę dotyczącą działań szkoły w zakresie budowania postaw prospołecznych uczniów.
11. Czy Pana/ Pani dziecko chętnie uczestniczy w działaniach z zakresu wolontariatu?
12. Proszę ocenić działania wychowawcze podejmowane w szkole pod względem ich efektywności (proszę ocenić w sali 1 – 5).
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy