Εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο φορέων
Προς του εκπροσώπους των φορέων της πόλης

Ο Δήμος Ζωγράφου, συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της, πήρε την πρωτοβουλία να εκπονήσει Στρατηγικές (Σχέδιο) Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου και του δημόσιου χώρου. Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, καταθέτοντας τις γνώμες και απόψεις σας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στους παρακάτω τομείς:

Δίνονται παρακάτω μερικές κατευθύνσεις που ίσως χρειαστούν για τις απαντήσεις σας.

Διαχείριση στάθμευσης:  Στη Διαχείριση Στάθμευσης ανήκουν οι πολιτικές που αποσκοπούν στη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων για στάθμευση χώρων της πόλης, είτε στο δρόμο είτε εκτός δρόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις αντοχές του περιβάλλοντος και την αισθητική κάθε συγκεκριμένου δρόμου ή γενικότερα μιας περιοχής. Αν για παράδειγμα ο χώρος του δρόμου είναι σκόπιμο να αποδοθεί στους πεζούς, τους ποδηλάτες, το πράσινο ή τη δημόσια συγκοινωνία, τότε στη Διαχείριση Στάθμευσης ανήκουν και οι πολιτικές περιορισμού αριθμού υφισταμένων θέσεων.

Υποδομές Εναλλακτικών Μέσων Μετακίνησης (Περπατήματος, Ποδηλάτου, Δημόσιας Συγκοινωνίας κ.λπ.): Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Κινητικότητας έχουν ως στόχο την ενίσχυση του περπατήματος, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας για την αντίστοιχη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου το οποίο είναι υπεύθυνο για πολλά προβλήματα ποιότητας ζωής και οικονομικής λειτουργίας της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό οι παραπάνω Στρατηγικές εισηγούνται μια πιο ισόρροπη κατανομή της διατομής του δρόμου στις διάφορες κατηγορίες χρηστών με τη δημιουργία επαρκούς πλάτους διαδρόμων για κάθε μία από αυτές Οι νέες αυτές υποδομές για εναλλακτικά μέσα και τρόπους μετακίνησης ενθαρρύνουν είτε την ενίσχυση είτε και την εμφάνιση κάποιων, όπως το ποδήλατο, που είχαν υποχρεωθεί σχεδόν να αποσυρθούν από το δρόμο.

Δημόσιες Μεταφορές: Ένα ελκυστικό, χάρις στις επιδόσεις του και την αισθητική του, και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας, συνδυασμένο με τους υπόλοιπους τρόπους και μέσα μετακίνησης, είναι το κλειδί ώστε η πόλη να προσφέρει μια ανταγωνιστική και βολική εναλλακτική λύση στο ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Πολιτικές για το αυτοκίνητο: Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις Στρατηγικές Βιώσιμης Κινητικότητας και αφορούν την κυκλοφορία του αυτοκινήτου κατά κανόνα στοχεύουν στη μείωση του φόρτου και της ταχύτητας αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών, στην απομάκρυνση διαμπερών ροών από προστατευόμενες περιοχές, στην εγκατάσταση στόλων κοινόχρηστων οχημάτων (carsharing, bike sharing), στην προώθηση της συλλογικής χρήσης ιδιωτικών οχημάτων (car pooling) κ.λπ.

Οδικές Υποδομές Πρόκειται για τους δρόμους, γέφυρες κ.λπ. που φιλοξενούν την κυκλοφορία ανθρώπων, οχημάτων και δημόσιας συγκοινωνίας.

Περιβάλλον και Ενέργεια: Αποτελεί ζητούμενο για την πόλη όλοι οι φορείς να δεσμευθούν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, στο πλαίσιο μιας περιβαλλοντικής και ενεργειακής στρατηγικής που θα χαράσσει στόχους για την πόλη με βάση τις ευθύνες της απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα ως προς την κλιματική αλλαγή.

Διαχείριση Κινητικότητας: Υπάγονται σε αυτήν όλες οι πολιτικές που στηρίζονται σε "ήπια" και χαμηλού κόστους μέτρα, όπως η πληροφόρηση και η επικοινωνία, η κατάλληλη οργάνωση υπηρεσιών, η ενεργοποίηση εναλλακτικών μέσων και τρόπων μετακίνησης, δίνοντας έμφαση σε μετακινήσεις των εργαζομένων προς και από τη δουλειά, λιγότερο εξαρτημένες από το αυτοκίνητο και πιο συλλογικές.

Υποδομές και Διαχείριση Εμπορευμάτων: Η διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών, με σεβασμό στο περιβάλλον της πόλης, περιλαμβάνει διάφορες στρατηγικές μείωσης του όγκου των φορτηγών που εισέρχονται στην πόλη, χρησιμοποίησης για την μεταφορά των εμπορευμάτων τους ίδιων οχημάτων από διαφορετικές εταιρείες ώστε να μη κινούνται άδεια κ.λπ.

Στρατηγικές (Σχέδια) Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Κινητικότητας εστιάζουν στον άνθρωπο, αποσκοπούν στο η πόλη να είναι προσπελάσιμη από κάθε μέσο και τρόπο μετακίνησης και όχι μόνο από το αυτοκίνητο, προκύπτουν από διεπιστημονικές συνεργασίες και έχουν ως προϋπόθεση τη συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας: Πρόκειται για εργαλεία εξαιρετικά χρήσιμα για την εμπλοκή των πολιτών στους σχεδιασμούς καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση της στάθμευσης και της κυκλοφορίας ιδιωτικών και δημόσιων οχημάτων.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τον τίτλο του φορέα που εκπροσωπείτε: *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε με λίγες λέξεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με τη δημόσια συγκοινωνία *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε με λίγες λέξεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με το περπάτημα και το ποδήλατο *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε με λίγες λέξεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με τις πολιτικές για το αυτοκίνητο *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε με λίγες λέξεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με τις οδικές υποδομές *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε με λίγες λέξεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με τη διαχείριση στάθμευσης *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε με λίγες λέξεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με το περιβάλλον και την ενέργεια *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε με λίγες λέξεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με τη διαχείριση κινητικότητας *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε με λίγες λέξεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με τις υποδομές και διαχείριση εμπορευμάτων *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε με λίγες λέξεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε με λίγες λέξεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών *
Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου 1 σημαίνει λιγότερο σημαντικό και 5 πολύ σημαντικό, παρακαλείσθε να ιεραρχήσετε το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε σε σχέση με τις παρακάτω θεματικές ενότητες. *
1
2
3
4
5
Θέματα που σχετίζονται με το αυτοκίνητο
Υποδομές Εναλλακτικών Μέσων Μετακίνησης (Περπάτημα, Ποδήλατο)
Δημόσιες Μεταφορές
Οδικές Υποδομές
Διαχείριση Στάθμευσης
Περιβάλλον και Ενέργεια
Διαχείριση Κινητικότας
Υποδομές και Διαχείριση Εμπορευμάτων
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών
Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια άσκησης πολιτικής Διαχείρισης Κινητικότητας στο άμεσο μέλλον στον φορέα σας; *
Στον βαθμό που για τη λειτουργία των μελών του φορέα σας χρησιμοποιούνται μεγάλα οχήματα λεωφορεία ή φορτηγά θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια καλύτερης οργάνωσης των μετακινήσεών τους ώστε να εξοικονομούνται καύσιμα, να μειώνεται η ρύπανση και να μην επιβαρύνονται οι συνθήκες ασφάλειας; Ποια θα ήταν συγκεκριμένα η στόχευσή τους; *
Παρακαλείσθε να αναφέρετε αν πιστεύετε ότι ο φορέας σας θα μπορούσε να συνδράμει την πόλη να βελτιώσει τις συνθήκες κυκλοφορίας και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και αν ναι, με ποιον τρόπο; *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy