Sprzedaż w czasach pandemii
METRYCZKA
Pracuję w sprzedaży *
Przed wybuchem pandemii pracowałem(am) w zespole *
Moja branża została bezpośrednio dotknięta skutkami pandemii (zamknięcie/ ograniczenia) *
W trakcie "lockdown" (ogólnopolskie ograniczenia) Dział Sprzedaży w mojej firmie pracował w trybie *
RYNEK
W porównaniu z poprzednim rokiem *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Sprzedawanie jest trudniejsze
Zamknięcie transakcji trwa dłużej
Wzrosła rola poleceń i referencji
Utraciłem(am) część klientów
Relacje z klientami się wzmocniły
Konkurencja na rynku jest większa
KLIENCI w porównaniu z poprzednim rokiem *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
zmienili zachowania zakupowe
są bardziej wymagający
mniej inwestują
mają problemy z regulowaniem płatności
są bardziej otwarci w rozmowach
Obsługuję klientów sektora *
Jeśli w poprzednim pytaniu wskazałeś(aś) B2B lub B2B i B2C, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Twoi klienci
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
utracili część swoich klientów
ograniczyli skalę biznesu
ograniczyli zatrudnienie
zmienili profil swojej działalności
Clear selection
MOJA PRACA
W ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniłem(am) pracę *
W okresie od marca 2020 do dziś w porównaniu do ubiegłego roku *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Moje wyniki sprzedażowe spadły
Mój budżet został obcięty
Mam mniej osobistych spotkań z klientami
Prowadzę więcej telefonicznych rozmów sprzedażowych
Używam więcej videokonferencji do kontaktów z klientami
Sprzedawanie przez telefon jest trudniejsze
Czas pracy (spotkania + telespotkania) z klientem się zwiększył
Mam więcej pracy administracyjnej
Nowy model pracy wpłynął na moje relacje z klientami *
W czasie lockdown (ogólnopolskich ograniczeń) *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Styl mojej pracy bardzo się zmienił
Zmienił się system wynagradzania (premiowania) w mojej firmie
Wydłużył się proces decyzyjny w firmie
Pogorszył się przepływ informacji w firmie
Zmniejszył się poziom współpracy miedzy działami
Stosunek mojego szefa do mnie uległ zmienie
Mój szef mocniej motywował mnie do pracy
Miałem więcej kontaktu z szefem niż zazwyczaj
Spadło moje poczucie przynależności do zespołu
Mój zespół był mniej zintegrowany
Brałem(am) udział w szkoleniach on-line organizowanych przez firmę
Brałem(am) udział w szkoleniach online na własnę rękę
W trakcie lockdown najbardziej brakowało mi... *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
kontaktu z klientami
kontaktu z kolegami z zespołu
pracy z szefem/ coachingu
informacji zwrotnej od przełożonego
informacji o strategii firmy
motywacji do pracy
Miałem(am) trudności w *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
zdyscyplinowaniu się do pracy
podejmowaniu decyzji biznesowych
prognozowaniu sprzedaży
komunikowaniu się z klientem zdalnie
techniczną strona pracy zdalnej
Dzisiaj... *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Jestem bardziej kreatywny w poszukiwaniu rowiązań
Mam wystarczające kompetencje do zdalnej obsługi klienta
Moja firma działa/ będzie działała hybrodowo – zdalnie/stacjonalnie
Chciał(a)bym pracować zdalnie także po pandemii
Będę korzystał ze szkoleń on-line
Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w nowej rzeczywistości?
Co Cię motywuje do pracy?
Jeśli chcesz orzymać raport z tego badania, zostaw mi swojego maila
(Pozostawienie maila nie jest zapisem na newsletter, użyję go tylko w komunikacji dotyczącej tego raportu. Informacje dotyczące przechowywania Twoich danych znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności na stronie sprzedajacynaukowiec.pl (szukaj w stopce)).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siennicki.net. Report Abuse