Deklaracja uczestnictwa w projekcie Dyskusyjne Kluby Książki w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 roku
Prosimy o wypełnienie deklaracji dla każdego klubu oddzielnie.
Typ gminy *
Nazwa gminy *
Nazwa miejscowości, w której działa DKK *
Nazwa biblioteki publicznej, przy której działa DKK *
Klubowiczami są: *
Required
Adres, na który mają być wysyłane książki dla Klubowiczów:
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Ulica, numer budynku, numer lokalu *
Imię i nazwisko moderatora/opiekuna Klubu *
Stanowisko (funkcja) w bibliotece moderatora/opiekuna Klubu *
Numer telefonu moderatora/opiekuna Klubu *
Adres e-mailowy moderatora/opiekuna Klubu, na który mają być wysyłane informacje dot. DKK *
Liczba stałych członków Klubu (obecna lub w przypadku nowych klubów – planowana): *
Planowana częstotliwość spotkań klubu *
Obligatoryjne zobowiązania biblioteki wynikające z udziału w projekcie *
Akceptuję
Organizowanie spotkań klubu przynajmniej jeden raz w miesiącu;
Prowadzenie dokumentacji działalności klubu (listy obecności, dokumentacja fotograficzna itp. na potrzeby własne klubu i/lub biblioteki) i każdorazowe udostępnianie jej na prośbę koordynatora;
Przesyłanie za pomocą elektronicznego formularza sprawozdań według wzoru w terminie do 7 dni od daty spotkania;
Efektywne wykorzystywanie udostępnionych przez Instytut Książki narzędzi promocyjnych (m.in. plakaty, ulotki i in.);
Przesyłanie pocztą elektroniczną list zapotrzebowań na książki dla Klubowiczów
Terminowe odsyłanie przeczytanych książek;
Przesyłanie propozycji autorów do zaproszenia na spotkania autorskie;
Przesyłanie drogą elektroniczną sprawozdań ze spotkań autorskich wraz z dokumentacją fotograficzną na potrzeby Instytutu Książki;
Informowanie o wszelkich istotnych zmianach w Klubach, sugestiach odnośnie działań projektu itp.;
Współpracowanie z koordynatorem w zakresie sprawozdawczości okresowej (kwartalnej, rocznej) oraz innych prac zleconych przez Instytut Książki;
Natychmiastowe poinformowanie o zaprzestaniu działalności Klubu i odesłanie książek.
Informujemy, że spotkanie autorskie przysługuje bibliotece, w której klub/-y aktywnie działa/-ją od co najmniej roku, systematycznie przesyła/-ją sprawozdania ze spotkań (w tym ze spotkań autorskich), regularnie zwraca/-ją przeczytane książki. Co do zasady w jednej jednostce administracyjnej może się odbyć tylko jedno spotkanie – niezależnie od liczby klubów, ile w tej jednostce funkcjonuje. W miarę posiadanych oszczędności WBP w Olsztynie zastrzega sobie prawo do organizacji dodatkowego spotkania w danej jednostce.
UWAGI
Prosimy o wpisanie ewentualnych uwag, wniosków, zapytań związanych z Programem Dyskusyjne Kluby Książki do koordynatorów DKK.
Dane kontaktowe osoby wypełniającej deklarację *
Prosimy o podanie imienia i nazwiska, e-mail oraz numeru telefonu służbowego, na który możemy zadzwonić w sprawie deklaracji.
Dane zawarte w niniejszej deklaracji powinny być zgodne z wypełnioną (wydrukowana i podpisaną) Kartą zgłoszenia. *
Jeśli dane klubu, moderatora, liczby klubowiczów, adresu itp. nie uległy zmianie w stosunku do ostatnio wypełnianej i przesłanej Karty zgłoszenia - nie ma obowiązku przesyłania nowej Karty zgłoszenia. Jeśli jednak nastąpiły jakiekolwiek zmiany - prosimy o natychmiastowe wypełnienie dokumentu (link: http://www.wbp.olsztyn.pl/~wspolpraca/DKK_karta_zgloszeniowa/), wydrukowanie, podpisanie i przesłanie go na adres WBP w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn z dopiskiem "DKK"
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy