แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูล
แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทุกตอน เพื่อให้การจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำผลการประเมินไปพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลหน่วยงานต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานะการทำงานของผู้ใช้ฐานข้อมูล *
2. ชื่อหน่วยงานที่สังกัด (สำหรับบุคลกร สบอ. 9)
Clear selection
3. อายุ *
4. การศึกษา *
5. ตำแหน่ง (สำหรับบุคลกร สบอ. 9)
Clear selection
6. อายุงาน (สำหรับบุคลกร สบอ. 9)
Clear selection
7. ความบ่อยของการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ฐานข้อมูล รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน ศึกษา หรือวิจัย *
ฐานข้อมูลหน่วยงานที่ท่านค้นหา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy