แบบสอบถามความพึงพอใจ
การใช้งานระบบห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ
(Extraordinary Simple Public Library of Research Result : EXPLORE)
ประจำปีงบประมาณ 2560
www.thai-explore.net
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
questionnaire -THAI-EXPLORE
คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้งานระบบห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ
(Extraordinary Simple Public Library of Research Result : EXPLORE
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
5. วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary Simple Public Library of Research Result : EXPLORE)
(เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)
6. การเข้าใช้งานระบบห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary Simple Public Library of Research Result : EXPLORE)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms