Φόρμα Καταγραφής Περιστατικών Απειλής Πτηνών / Form for Recording Incidents of Bird Threats

Σε περίπτωση που βρήκατε κάποιο τραυματισμένο ή σκοτωμένο πτηνό ή φωλιά που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα όπου χρειάζεται ώστε να γίνει καταγραφή του συμβάντος. Η βοήθειά σας θα μας είναι πολύτιμη στην αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα πτηνά και την ανάληψη δράσης όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο! / In case you have found an injured or dead bird or a nest facing a problem, we kindly request you to fill in the following form as needed so that the incident is recorded. Your help will prove valuable to us in order to evaluate the dangers that threat birds and take action when necessary!

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question