პროგრამის სასწავლო კურსების შეფასების კითხვარი სტუდენტისათვის
აირჩიეთ კურსი რომლის შეფასებაც გინდათ
რა აზრის ბრძანდებით სასწავლო კურსის ფარგლებში გამოყენებული სწავლების მეთოდებზე?
2. რა აზრის ბრძანდებით ლექციებისა და პრაქტიკული(ლაბორატორიული) მეცადინეობების ფორმასა და შინაარსზე ?
3. საკმარისია თუ არა დამოუკიდებელი მუშაობისათვის გამოყოფილი საათები კურსის შედეგების მისაღწევად?
4. ობიექტური და გამჭვირვალეა თუ არა სტუდენტის შეფასების სისტემა
5. ასახავს თუ არა სრულად სტუდენტის შეფასების სისტემა მის მიერ შეძენილ ცოდნასა და უნარ- ჩვევებს?
7. ხელმისაწვდომია თუ არა სასწავლო კურსის ფარგლებში მითითებული ძირითადი ლიტერატურა?
8. იყენებს თუ არა პედაგოგი დამხმარე სასწავლო საშუალებებსა და თვალსაჩინოებას ინფორმაციის მისაწოდებისას ?
9. შეაფასეთ ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობა
10. შეაფასეთ სასწავლო პროცესთან მიმართებაში დეკანატის მუშაობა
11. შენიშვნები, წინადადებები, სურვილები
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy